«Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023

Τρίτη, 6 Σεπτέμβριος, 2022 | Eκδηλώσεις στην ΕΕNEAΒραβείαΕκδηλώσεις

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων συνεχίζει την υλοποίηση του Προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (European Parliament Ambassador School – EPAS). 

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία σε εθελοντική βάση σε Λύκεια Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών σχολείων, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, αλλά ιδιαίτερα σε μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην προβολή των αξιών του κοινοβουλευτισμού και της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, τη βασική εκμάθηση θεμάτων που αφορούν στη δομή, στη λειτουργία και στο ρόλο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τη βασική κατανόηση του πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω των διαφόρων δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι μαθητές μαθαίνουν για τα βασικά τους δικαιώματα ως Ευρωπαίοι πολίτες, με απώτερο στόχο την ενεργότερη συμμετοχή τους στο δημοκρατικό γίγνεσθαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δράσεις που πραγματοποιούνται από τα σχολεία στο πλαίσιο του Προγράμματος βασίζονται στις συμβουλευτικές οδηγίες που δίνει το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, καθώς προβλέπεται εύρος αυτονομίας στην επιλογή και μορφή των δράσεων αυτών. Εντούτοις, συμβουλεύεται στα σχολεία τα οποία ενδιαφέρονται να σταθμίσουν τον πρόσθετο φόρτο της ανταπόκρισης στις αυξημένες υποχρεώσεις του Προγράμματος EPAS. Η επιτυχημένη συμμετοχή στο Πρόγραμμα βασίζεται εν πολλοίς στη χρήση των εκπαιδευτικών εργαλείων που προσφέρονται στα συμμετέχοντα σχολεία και την ενεργό στήριξη της διεύθυνσης και των συλλόγων καθηγητών και γονέων κάθε σχολείου. Μέσω του EPAS, το οποίο πλέον έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθητές και καθηγητές παρακινούνται να έρθουν σε επαφή με Ευρωβουλευτές, ΜΜΕ, τοπικούς και άλλους παράγοντες και προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, σε προγράμματα και ημερίδες που διοργανώνονται στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Ακαδημαϊκή υποστήριξη στα συμμετέχοντα σχολεία καθ’ όλη τη χρονιά προσφέρεται από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς οι δράσεις των σχολείων αξιολογούνται και, εφόσον κριθούν ικανοποιητικές, απονέμεται ο τίτλος του «Σχολείου Πρέσβη» στα συμμετέχοντα σχολεία, καθώς και του «Καθηγητή-Πρέσβη» και «Μαθητή-Πρέσβη» στους συμμετέχοντες καθηγητές και μαθητές. Η τιμητική αυτή διάκριση έχει διάρκεια ένα χρόνο. Κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα έλαβε 130 αιτήσεις, από τις οποίες επιλέχθηκαν πανελλαδικά οι 87, με 65 σχολεία τελικά να αναγορεύονται «Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Ο πίνακας με τα επιτυχόντα σχολεία είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (https://www.europarl.europa.eu/greece) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης (http://edutv.gr/index.php/epas-ambassadors). Τον τίτλο του "Πρέσβη" έλαβαν 929 μαθητές και 359 εκπαιδευτικοί.

Διαδικασία για συμμετοχή στο Πρόγραμμα τη σχολική χρονιά 2022-2023:

Το Πρόγραμμα θα δεχθεί φέτος 100 σχολεία. Τα 65 σχολεία τα οποία έχουν επιτύχει στο Πρόγραμμα τη χρονιά 2021-22 έχουν κατοχυρωμένη θέση στο Πρόγραμμα εφόσον το επιθυμούν.Οι υπόλοιπες θέσεις προορίζονται για νέα σχολεία. Σημειώνεται πως από την σχολική χρονιά 2021-2022 η συμμετοχή κάθε σχολείου έχει μέγιστη διάρκεια τρία συνεχόμενα χρόνια. Σημαντικό: τα 65 σχολεία τα οποία συμπλήρωσαν με επιτυχία την αξιολόγηση των δράσεων για τη χρονιά 2021-22,θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται με την παρούσα πρόσκληση. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στη νέα σχολική χρονιά.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για όλα τα σχολεία ανοίγει στις 09:00 την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 12:00 την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022. Η αίτηση συμμετοχής γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://epasgreece.eu/registration/.

Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου ο κατάλογος των 100 σχολεία τα οποία θα γίνουν καταρχήν δεχτά στο Πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και τα σχολεία θα λάβουν ηλεκτρονικά πληροφορίες για τα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν ώστε να ολοκληρωθεί η υποβολή συμμετοχής.

Μέχρι τις 12:00 την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 τα σχολεία αυτά θα πρέπει να έχουν υποβάλει τα στοιχεία των καθηγητών και μαθητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα κοινοποιηθεί). Σημειώνεται επίσης πως για την σχολική χρονιά 2022-2023 οι μέγιστοι αριθμοί των συμμετεχόντων τροποποιούνται ως ακολούθως: Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων καθηγητών ανά σχολείο είναι δυο, ενώ ο μέγιστος αριθμός είναι έξι. Για τους μαθητές, ο ελάχιστος αριθμός είναι έξι, ενώ ο μέγιστος είναι 12. Καμία παρέκκλιση από αυτό τον κανόνα δεν είναι δυνατή.

Η διαδικασία συμμετοχής συμπληρώνεται μόνο μετά την υποβολή των άνωθεν στοιχείων εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Επιμορφωτικές ημερίδες:
Μέχρι τις 17 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα και οι τοποθεσίες των επιμορφωτικών ημερίδων των νεοεισερχομένων στο Πρόγραμμα.

Η πρώτη εξ’αυτών θα διεξαχθεί για τα σχολεία της Αττικής και των νησιών, με εξαίρεση την Κρήτη, την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022.  Η ημερίδα αυτή θα έχει υβριδικό χαρακτήρα και θα πραγματοποιείται με ζωντανή κάλυψη διαδικτυακά για τους εκπαιδευόμενους από τα νησιά και όσους άλλους δεν μπορούν να παραστούν δια ζώσης στην Αθήνα. Οι υπόλοιπες ημερίδες θα λάβουν χώρα τέλη Οκτωβρίου με μέσα Νοεμβρίου. Οι ημερίδες ξεκινούν στις 09:00 και τελειώνουν στις 18:00.

Περισσότερες πληροφορίες: 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τους στόχους του Προγράμματος εμπεριέχονται
στο έγγραφο «Πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS) – Σχολική
χρονιά 2022 -2023. Περιγραφή – Δομή – Κανόνες του Προγράμματος». Το έγγραφο θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα την Πέμπτη 25
Αυγούστου:
https://www.europarl.europa.eu/greece

Για ερωτήσεις οι σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται:

– Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ERDIC): [email protected]
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα:
-Για το πρόγραμμα EPAS: [email protected] (τηλ.: 2103271011) κ. Αικατερίνη Θεοφιλοπούλου
– Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών μέσων του ΥΠΑΙΘ: κ. Άλκηστις Πουλοπούλου τηλ.: 2103443042

 

Πηγή και Φωτογραφία edutv.minedu.gov.gr

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.