Προτεραιότητες της ΕΕ κατά την 76η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

Τετάρτη, 14 Ιούλιος, 2021 | NEA

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία παρουσιάζονται οι προτεραιότητες της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη κατά την 76η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (Σεπτέμβριος 2021 – Σεπτέμβριος 2022).

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο τονίζει ότι η πολυμερής προσέγγιση παραμένει το αποτελεσματικότερο μέσο διακυβέρνησης των παγκόσμιων σχέσεων κατά τρόπο επωφελή για όλους. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συνεχίσουν να προάγουν την αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση, φέρνοντας σε επαφή παγκόσμιους παράγοντες με σκοπό την επίτευξη κοινών παγκόσμιων λύσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ένας ασφαλέστερος και σταθερότερος κόσμος και μια βιώσιμη, παγκόσμια και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συνεχίσουν να στηρίζουν τα Ηνωμένα Έθνη ως το απαραίτητο φόρουμ διεθνούς συνεργασίας και τον ακρογωνιαίο λίθο του πολυμερούς συστήματος, με βάση τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα συνεχίσει να συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του ΟΗΕ, να συνεργάζεται για τη δημιουργία ενός ΟΗΕ κατάλληλου για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, και για τις παγκόσμιες προκλήσεις και τη γεωπολιτική του 21ου αιώνα.

Για το επόμενο έτος, η ΕΕ θα επικεντρωθεί σε βασικές προτεραιότητες, όπως η ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-19, με έναν κόσμο ασφαλέστερο και προωθώντας την ειρήνη και ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με νίκη στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και αποκατάσταση της σχέσης με τη φύση, καθώς και διαμόρφωση του παγκόσμιου ψηφιακού θεματολογίου.

Τα συμπεράσματα επιβεβαιώνουν ότι σε έναν ταχέως εξελισσόμενο κόσμο, μια ισχυρή και δυναμική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ είναι πιο σημαντική από ποτέ, και ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί με την καθιέρωση τακτικής συνόδου κορυφής ΕΕ-ΟΗΕ.

Προτεραιότητες της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη κατά την 76η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Σεπτέμβριος 2021 – Σεπτέμβριος 2022 — Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Η ΕΕ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σελίδα πολιτικής

Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης

Πηγή:consilium.europa.eu

Φωτογραφία:Unsplash

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.