Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των περιττών διατυπώσεων για την ταξινόμηση αυτοκινήτου σε άλλο κράτος-μέλος

Τετάρτη, 4 Απρίλιος, 2012 | NEA

Κάθε χρόνο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ υποχρεούνται να μεταφέρουν περίπου 3,5 εκατομμύρια οχήματα σε άλλο κράτος μέλος και να τα ταξινομήσουν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, αυτό που θα έπρεπε να είναι μια απλή διαδικασία ταξινόμησης στην ενιαία αγορά του 21ου αιώνα εξακολουθεί να είναι μια δυσκίνητη και χρονοβόρα διοικητική διαδικασία λόγω της ποικιλομορφίας των κανόνων και των διαφόρων αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων. Κατά μέσο όρο, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται 5 εβδομάδες, ενώ το κόστος εκτιμάται σε 400 ευρώ για κάθε πολίτη και επιχείρηση. Επιπλέον, αυτά τα προβλήματα αποτελούν επίσης σημαντικό εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των εργαζομένων και, συνεπώς, και για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει σήμερα δράση για να μειώσει δραστικά αυτές τις περιττές διοικητικές διατυπώσεις.

Η πρόταση που παρουσίασε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani αναμένεται να οδηγήσει σε μια πολύ ουσιαστική διοικητική απλούστευση, με συνολική εξοικονόμηση τουλάχιστον 1,500 δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις αρχές ταξινόμησης.

Η πρόταση είναι σαφής και αντιμετωπίζει πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Η επαναταξινόμηση οχημάτων που προέρχονται από άλλη χώρα της ΕΕ θα περιοριστεί· για παράδειγμα, οι πολίτες που εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ και οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητο ταξινομημένο από τον εργοδότη τους δεν θα χρειάζεται να το επαναταξινομήσουν. Γενικά, οι διοικητικές διατυπώσεις για την εντός της ΕΕ επαναταξινόμηση των αυτοκινήτων, των ημιφορτηγών, των λεωφορείων και των φορτηγών θα απλουστευθούν σε μεγάλο βαθμό, π.χ. όταν κάποιος μετακομίζει από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη και όταν αγοράζει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από άλλη χώρα της ΕΕ. Θα είναι επίσης αδύνατον να ταξινομηθεί κλεμμένο αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ. Οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων θα εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά, διότι θα μπορούν να μεταφέρουν αυτοκίνητα σε άλλη χώρα της ΕΕ κατά τη διάρκεια των περιόδων διακοπών χωρίς επαναταξινόμηση. Αυτό θα είναι καλό για τους τουρίστες, καθώς αναμένεται ότι η ενοικίαση αυτοκινήτου θα γίνει φτηνότερη, όταν εγκριθεί η σημερινή πρόταση.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Barroso, δήλωσε: «Με τη σημερινή πρόταση η Επιτροπή επιθυμεί να διευκολύνει όσο είναι δυνατόν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μεταφέρουν και να ταξινομούν αυτοκίνητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημαντική απλούστευση των κανόνων για τη διασυνοριακή ταξινόμηση αυτοκινήτων και η ουσιαστική μείωση του διοικητικού φόρτου θα μας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, τον κινητήριο μοχλό που διαθέτουμε για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.»

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «20 χρόνια μετά τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι απαράδεκτο να εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο πολλά εμπόδια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η πρότασή μας καταργεί πολλές διατυπώσεις και χρονοβόρες διαδικασίες ταξινόμησης αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει σημαντικές οικονομίες για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων. Θα ωφεληθεί επίσης η οικονομία συνολικά, και ιδίως ο τομέας του τουρισμού.»

Ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων που προέρχονται από άλλη χώρα της ΕΕ

Οι διατυπώσεις για την επαναταξινόμηση αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ θα περιοριστούν δραστικά

Η πρόταση που υποβάλλεται σήμερα σημαίνει βελτίωση της κατάστασης για τα άτομα που ζουν ένα μέρος του έτους σε άλλη χώρα της ΕΕ και τα οποία σήμερα υποχρεώνονται συχνά να επαναταξινομήσουν το όχημά τους. Η πρόταση θεσπίζει την αρχή ότι ένα αυτοκίνητο πρέπει να ταξινομείται στη χώρα της ΕΕ στην οποία ζει ο ιδιοκτήτης του και ότι όλα τα άλλα κράτη μέλη δεν μπορούν να του ζητήσουν να ταξινομήσει το αυτοκίνητό του σ’ αυτά, ακόμη και αν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ζει εκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όταν η πρόταση εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα υπάρξουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

– Οι πολίτες που ζουν ένα μέρος του έτους σε δευτερεύουσα (εξοχική) κατοικία σε άλλη χώρα της ΕΕ δεν θα χρειάζεται να επαναταξινομήσουν το αυτοκίνητό τους εκεί.

– Οι πολίτες που μετακομίζουν μόνιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ θα έχουν στη διάθεσή τους 6 μήνες για να επαναταξινομήσουν το αυτοκίνητό τους εκεί.

– Οι πολίτες που αγοράζουν ή πωλούν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ δεν θα χρειάζεται να υφίστανται πρόσθετους τεχνικούς ελέγχους και διοικητικά προβλήματα.

– Οι πολίτες που εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ και χρησιμοποιούν αυτοκίνητο που έχει ταξινομηθεί από τον εργοδότη τους εκεί δεν θα χρειάζεται πλέον να το ταξινομήσουν στη χώρα καταγωγής τους.

– Οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων θα μπορούν να μεταφέρουν αυτοκίνητα σε άλλη χώρα της ΕΕ κατά τη διάρκεια των περιόδων διακοπών χωρίς επαναταξινόμηση (π.χ. θα έχουν τα ίδια αυτοκίνητα στις παραθαλάσσιες περιοχές το καλοκαίρι και στις Άλπεις τον χειμώνα). Αυτό αναμένεται να μειώσει το κόστος ενοικίασης των αυτοκινήτων.

Για τις εταιρείες ισχύει η ίδια αρχή: τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα ημιφορτηγά και τα φορτηγά πρέπει να ταξινομούνται στη χώρα της ΕΕ στην οποία βρίσκεται η κεντρική τους έδρα, πράγμα που πρέπει να αποδέχονται οι άλλες χώρες της ΕΕ.

– Οι αρμόδιες για την ταξινόμηση αρχές θα συνεργάζονται ολοένα και περισσότερο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός των κλεμμένων αυτοκινήτων. Ένα κλεμμένο αυτοκίνητο θα είναι αδύνατον να ταξινομηθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Πολλοί έλεγχοι θα καταργηθούν πλήρως, καθώς οι αρμόδιες αρχές θα λαμβάνουν όλες τις τεχνικές πληροφορίες που χρειάζονται για το αυτοκίνητο απευθείας από τους συναδέλφους τους της χώρας στην οποία έχει ήδη ταξινομηθεί το όχημα.

Ιστορικό

Στην έκθεση του 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ με τίτλο «Άρση των εμποδίων για την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ»[1] (IP/10/1390, MEMO/10/525), η Επιτροπή επισήμανε τα προβλήματα ταξινόμησης των αυτοκινήτων ως ένα από τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν ασκούν, στην καθημερινή τους ζωή, τα δικαιώματα που τους παρέχει η νομοθεσία της ΕΕ και, μεταξύ 25 συγκεκριμένων δράσεων που προβλέπονται για την άρση των εμποδίων αυτών, εξήγγειλε την απλούστευση των διατυπώσεων και των όρων ταξινόμησης των οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε άλλο κράτος μέλος.

Οι 651 πολίτες και οι 151 εταιρείες που απάντησαν στη δημόσια διαβούλευση το 2011 ανέφεραν τα ακόλουθα προβλήματα:

Τα προβλήματα ταξινόμησης έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι χρονοβόρες διαδικασίες (για το 77,8% των πολιτών και το 83,1% των εταιρειών) και οι πρόσθετες δαπάνες (για το 86,5% των πολιτών και το 81,4% των εταιρειών) αναφέρθηκαν ως οι κύριες επιπτώσεις, με το 50,8% των εταιρειών να μην είναι πρόθυμες να μεταφέρουν αυτοκίνητα από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 55,9% των εταιρειών που απάντησαν θεωρούν ότι η παραγωγικότητά τους πλήττεται σοβαρά. Σύμφωνα με το 64,4% των εταιρειών, η κατάσταση αυτή έχει επιπτώσεις και στην ανάπτυξη. Τέλος, το 23,7% των πολιτών και το 28,8% των εταιρειών δήλωσαν ότι, τελικά, δεν μπόρεσαν να ταξινομήσουν ένα όχημα στο σχετικό κράτος μέλος.

Επόμενα βήματα

Η πρόταση θα συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους ένα έτος για να προετοιμαστούν για τις νέες διαδικασίες, π.χ. το λογισμικό για την ανταλλαγή στοιχείων κ.ά.

Εντός του τρέχοντος έτους η Επιτροπή θα αναλάβει πρωτοβουλία για να διευκρινίσει τους κανόνες της ΕΕ τους οποίους πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη κατά την επιβολή τελών ταξινόμησης και τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Η Επιτροπή θα διατυπώσει συστάσεις για τη βελτίωση της ενιαίας αγοράς, και ιδίως για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης των αυτοκινήτων, όταν οι πολίτες μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε άλλο, και για την εξάλειψη των εμποδίων που παρακωλύουν τις διασυνοριακές ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. MEMO/12/242

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.