Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα «7 πιο Απειλούμενα» για το2018

Πέμπτη, 13 Απρίλιος, 2017 | Τα νέα του δικτύου μας

7-Most-Endangered-300x100-960pxΣε όλη την Ευρώπη μνημεία και χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται σε κίνδυνο. Κάποια λόγω της έλλειψης πόρων ή τεχνογνωσίας, άλλα λόγω φυσικών καταστροφών ή ανθρώπινης δράσης. Για να εξασφαλισθεί ένα βιώσιμο μέλλον για αυτούς τους χώρους, η κύρια οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς Europa Nostra ξεκίνησε το 2013 το πρόγραμμα «7 πιο Απειλούμενα».

Όπως εξηγεί και το βίντεο, το πρόγραμμα βοηθά απειλούμενα ευρωπαϊκά μνημεία και χώρους, με την κινητοποίηση κοινοτήτων μαζί με δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους. Δεν είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης. Στόχος του είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάληψη δράσης. Το πρόγραμμα «7 πιο απειλούμενα» υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», ως μέρος του έργου του δικτύου Ενσωμάτωσης κληρονομιάς της Europa Nostra.

Αν οι πολίτες γνωρίζουν κάποιο μνημείο που κινδυνεύει – όπως κάποιο ιστορικό μνημείο ή αρχαιολογικό χώρο, έναν τόπο λατρείας, ένα βιομηχανικό συγκρότημα, ένα ιστορικό πάρκο, ένα μουσείο ή ακόμα και ένα κινητό περιουσιακό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς – μπορούν να το προτείνουν για το πρόγραμμα του 2018 «7 πιο Απειλούμενα»

Ο τελικός κατάλογος των επτά πιο απειλούμενων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2018 κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από τις χώρες που είναι κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (βλέπε πίνακα).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 30 Ιουνίου του 2017.

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.