Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ)

Δευτέρα, 18 Ιούνιος, 2018 | Θέσεις Εργασίας

Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης συμβάλλουν στις δραστηριότητες επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με στόχο την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, ιδίως με την ακαδημαϊκή κοινότητα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και την παροχή εμπεριστατωμένων πληροφοριών όσον αφορά την ΕΕ και τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης καλείται να:

-διοργανώσει και/ή να συνδιοργανώσει διαλόγους με τους πολίτες, συζητήσεις, συνέδρια, σεμινάρια κλπ·

-εδραιώσει σχέσεις με τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (EDICs) καθώς και με τα άλλα δίκτυα της ΕΕ με σκοπό τη σύνδεση της τοπικής κοινότητας με την ΕΕ·

-συμμετέχει στις γενικές δραστηριότητες πληροφόρησης της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Παρακάτω θα βρείτε τα ακόλουθα έγγραφα:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

/greece/file/noticeofcallforexpressionofinterestpdf-1_elnotice_of_call_for_expression_of_interest.pdf

notice_of_call_for_expression_of_interest.pdf

 

Έντυπο αίτησης (Παράρτημα Ι)

/greece/file/annexiapplicationformpdf_elannex_i_application_form.pdf

annex_i_application_form.pdf

 

Υπόδειγμα Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (Παράρτημα II)

/greece/file/annexiimodelforpartnershipagreementpdf_elannex_ii_model_for_partnership_agreement.pdf

annex_ii_model_for_partnership_agreement.pdf

 

Οδηγίες για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (Παράρτημα ΙΙΙ)

/greece/file/annexiiiguidanceforthepartnershipagreementpdf_elannex_iii_guidance_for_the_partnership_agreement.pdf

annex_iii_guidance_for_the_partnership_agreement.pdf

 

Δήλωση περί απορρήτου (Παράρτημα IV)

/greece/file/annexivprivacyagreementpdf_elannex_iv_privacy_agreement.pdf

annex_iv_privacy_agreement.pdf

 

Μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

[email protected] (link sends e-mail)

 

Πηγή: ec.europa.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.