Προκήρυξη Υποτροφιών Κληρ/τος Κ. Βέλλιου

Τετάρτη, 18 Μάρτιος, 2020 | NEAΕκπαίδευσηΘέσεις Πρακτικής Άσκησης

της Μαρίας Φραγκίνη

Αποφασίστηκε η προκήρυξη για δύο διαγωνισμούς σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Κων/νου Βέλλιου, μέσα από τους οποίους  θα χορηγηθούν  τέσσερεις θέσεις Υποτροφιών άπορων πτυχιούχων των ημεδαπών Πανεπιστημίων για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η συμμετοχή των υποψηφίων θα μπορέσει να γίνει δεκτή, εφόσον διαπιστωθεί  ότι, μέσα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν, συντρέχει η προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας για τη χορήγηση υποτροφίας.

Δεν μπορούν να λάβουν συμμετοχή  όσοι έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές για την ίδια βαθμίδα σπουδών από το κληροδότημα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ ή από άλλο κληροδότημα.

Στον Πρώτο διαγωνισμό μία (1) θέση προορίζεται για τους καταγόμενους από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης και μία (1) θέση για τους καταγόμενους από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας.   Σε περίπτωση που προσέρχονται μέχρι ένας (1) υποψήφιοι για κάθε μια εκ των δύο (2) ανωτέρω θέσεων υποτροφίας, ο πρώτος διαγωνισμός παραλείπεται.

Οι λοιπές δύο (2) θέσεις υποτροφίας και οι θέσεις υποτροφίας του πρώτου διαγωνισμού που απομένουν κενές, πληρούνται με Δεύτερο διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποιείται μεταξύ των καταγόμενων από τη Μακεδονία, στον οποίο δύνανται να συμμετέχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη του Ν. Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά το δεύτερο διαγωνισμό προτιμώνται οι καταγόμενοι κατά σειρά από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, την Καστοριά και τη Σιάτιστα.

Οι Διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα.

Ο πρώτος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21/5/2020 και ο δεύτερος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/5/2020.  Για τον την τοποθεσία και την ώρα του διαγωνισμού , οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στους ανωτέρω διαγωνισμούς από τις 5/2/2020, ημέρα Τετάρτη έως και τις 5/4/2020, ημέρα Κυριακή, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

α) Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση- Έκθεση) και

β) Γνωστικό αντικείμενο, όπως ορίζεται από τα οικεία Τμήματα των ημεδαπών Πανεπιστημίων.

Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται στην κλίμακα 0-20. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) και στα δύο μαθήματα, στα οποία διαγωνίστηκαν στη βαθμολογική κλίμακα με άριστα το είκοσι (20).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίων η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από το βαθμό του πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών. Στο 2ο διαγωνισμό μεταξύ ισόβαθμων προτιμώνται οι καταγόμενοι από Βλάστη Κοζάνης, Νέα Πέλλα Αταλάντης, Καστοριά και Σιάτιστα.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμό θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι υποψήφιοι ότι, εάν  θα χορηγηθεί υποτροφία δεν μπορεί να τύχει νέας υποτροφίας για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις συγκεκριμένες μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές και για προηγούμενες μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές) είτε από την ίδια είτε από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά.

Πηγή: citycampus.gr

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.