Προκήρυξη θέσης εκπαιδευόμενου: Επιμέλεια/ διόρθωση κειμένων, Τμήμα Επικοινωνίας

Κυριακή, 5 Απρίλιος, 2020 | NEAΕυκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενη/ο (μερικής απασχόλησης) για την επιμέλεια / διόρθωση κειμένων στην ελληνική γλώσσα σε συνεργασία με το τμήμα επικοινωνίας– κωδικός θέσης INTERN_MED2.2020 

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του έναν/μια εκπαιδευόμενο/η μερικής απασχόλησης για να αναλάβει την επιμέλεια  – διόρθωση κειμένων στα ελληνικά. 

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από 21 Απριλίου 2020, για τρεις (3) έως έξι (6) μήνες και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως. 

Απαιτούμενα προσόντα:

-Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος ελληνικού ΑΕΙ στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες.

-Άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας (γραπτή και προφορική). Πολύ καλή γνώση της αγγλικής.

-Προηγούμενη εμπειρία σε επιμέλεια κειμένων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

-Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου. Η γνώση χειρισμού CMS (word press) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

-Εξοικείωση με τα κύρια ερευνητικά αντικείμενα του ΕΛΙΑΜΕΠ.

-Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες, υψηλή επιμέλεια, καλή επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και τις 14 Απριλίου 2020

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tina@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης INTERN_MED2.2020 

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.

 

Πηγή: eliamep.gr/vacancy

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.