Προκήρυξη δύο θέσεων πρακτικής άσκησης στη Μονάδα Έρευνας για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές και τη Δημοκρατία

Δευτέρα, 18 Μάρτιος, 2019 | Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Προκήρυξη έως 2 θέσεων πρακτικής άσκησης άσκησης προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα Προσόντα 
– Φοιτητής/τρια προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με αντικείμενο Τμήματος ή πτυχίου Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Οικονομικών Επιστημών ή συναφούς με τα προαναφερθέντα αντικειμένου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

– Μέσο όρο βαθμολογίας, και αποφοίτησης προπτυχιακού σε περίπτωση μεταπτυχιακού, έως την ημέρα της κατάθεσης του βιογραφικού, ίσο ή μεγαλύτερο του 7,5.

– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Πολύ καλή γνώση Office Suite (Word, Excel, Powerpoint, κλπ.).
– Πολύ καλή γνώση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, κλπ.).

Καθήκοντα (ενδεικτικά) 
– Επεξεργασία, μετάφραση ή/και έλεγχος (proofreading) κειμένων.
– Προώθηση/υποστήριξη εκδηλώσεων, κάλυψη ειδησιογραφίας και επεξεργασία σχετικού οπτικοακουστικού υλικού (π.χ. φωτογραφίες εκδήλωσης).
– Διοικητική υποστήριξη (π.χ. αρχειοθέτηση,πρωτοκόλληση κλπ.).

Όροι Πρακτικής Άσκησης
– Διάρκεια: 2 μήνες (1 Απριλίου 2019 έως έως 31 Μαΐου 2019.
– Ελάχιστη απαιτούμενη φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο: 7 ώρες εβδομαδιαίως.
– Αμοιβή: Μη αμειβόμενη.
– Παροχή βεβαίωσης: Ναι, υπό την προϋπόθεση διεκπεραίωσης καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

Λεπτομέρειες Υποβολής
– Είδος: Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία.
– Τρόπος: Email στο eupoldem@gmail.com.
– Θέμα: «Πρακτική άσκηση, Επίθετο υποψήφιου»
– Προθεσμία: 27 Μαρτίου 2019, 11.59πμ.
– Συνεντεύξεις: 29 Μαρτίου 2019, ώρες 17.00 – 21.00, Γραφείο 433 Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Για την αναλυτική περιγραφή των όρων και προϋποθέσεων, δείτε την σχετική προκήρυξη.

Πηγή: eupoldem.org

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.