Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), Λισαβόνα

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας αποτελεί το σημείο αναφοράς για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία στην Ευρώπη. Εγκαινιάστηκε το 1995 στη Λισαβόνα και είναι ένας από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ.

Τα καθήκοντα του Κέντρου περιλαμβάνουν τη συλλογή και ανάλυση των υπαρχόντων στοιχείων, τη βελτίωση της μεθοδολογίας σύγκρισης των στοιχείων, τη διάδοση των στοιχείων, καθώς και τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις και με τρίτες χώρες.

Ο διευθυντής διαχειρίζεται το Κέντρο και είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος και το δημόσιο πρόσωπό του. Ασκεί τα καθήκοντά του με ανεξαρτησία και λογοδοτεί για τις δραστηριότητές του στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ένα μέλος με δικαίωμα ψήφου που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος, δύο μέλη με δικαίωμα ψήφου που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύο μέλη με δικαίωμα ψήφου (ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες) που ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και έναν εκπρόσωπο χωρίς δικαίωμα ψήφου από κάθε τρίτη χώρα που έχει συνάψει συμφωνία για συμμετοχή στις εργασίες του Κέντρου.

Με την επιφύλαξη των εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθυντής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που ανατίθενται στο Κέντρο και υπόκειται στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής και κλεισίματος των λογαριασμών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη διαχείριση των διοικητικών, επιχειρησιακών και οικονομικών δομών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσληψης προσωπικού.

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2015. Μετά τις 12.00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.