Προγράμματα κατάρτισης ΕΕ-Ιαπωνίας

Δευτέρα, 10 Ιανουάριος, 2022 | NEAΕυκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ

photo by Roméo AΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να διεισδύσουν στην ιαπωνική αγορά. Για το σκοπό αυτό έχει θέσει σε εφαρμογή διάφορες δραστηριότητες προώθησης για την προώθηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών στην Ιαπωνία και τη μεγιστοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών εκεί.

Προγράμματα κατάρτισης για στελέχη της ΕΕ (2 εβδομάδες):
Ετοιμαστείτε για το Ιαπωνία HRTP (16-27 Μαΐου 2022) – παρέχει μια εις βάθος κατανόηση του πώς να κάνετε επιχειρήσεις στην Ιαπωνία. Απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη της ΕΕ που έχουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών της εταιρείας τους σε σχέση με την Ιαπωνία ή που πρόκειται να μεταφερθούν στην Ιαπωνία ή προέρχονται από εταιρείες που σκοπεύουν να προμηθεύουν ιαπωνικές εταιρείες ή επιθυμούν να μάθουν για τις πρακτικές διαχείρισης και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην Ιαπωνία.
Προθεσμία: 10 Μαρτίου 2022.

Ο υποψήφιος πρέπει:
-να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ ή χώρας εταίρου COSME
-να εργάζεται σε εταιρεία που ανήκει σε ποσοστό > 50% της ΕΕ ή της συνεργαζόμενης χώρας COSME
-να εργάζεται για οργανισμό που είναι νομικό πρόσωπο της ΕΕ ή της χώρας εταίρου COSME
-να υποστηρίζονται από τον εργοδότη τους και να μπορούν να συμμετέχουν σε ολόκληρο το πρόγραμμα
-να έχει επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας
-να είναι διευθυντής ή στέλεχος βιομηχανικής εταιρείας
-να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στη βιομηχανία.

Όλοι οι συμμετέχοντες καλύπτουν τα έξοδα ταξιδιού τους από και προς την Ιαπωνία καθώς και τα έξοδα διαβίωσης στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένης της διαμονής.
Το Κέντρο ΕΕ-Ιαπωνίας καλύπτει όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με την κατάρτιση, όπως αμοιβές ομιλητών, ενοικίαση δωματίου, μεταφορές για επισκέψεις σε εταιρείες κ.λπ. για συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταβάλουν προκαταβολή 1200 ευρώ για να εγγυηθούν τη συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε εταιρείες. Αυτή η προκαταβολή επιστρέφεται εντός 8 εβδομάδων μετά την αποστολή και μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μετά την εκδήλωση από τον συμμετέχοντα.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρώσουν ένα μικρό δίδακτρο 1200 € που καλύπτει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την κατάρτιση.

World Class Manufacturing WMC (πέντε ημέρες)
για διευθυντικά στελέχη της ΕΕ και για ανώτερα στελέχη της ΕΕ – για να βοηθήσουν τις εταιρείες της ΕΕ να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι ιαπωνικές εταιρείες αφαιρούν συνεχώς το κόστος από την κατασκευή τους, καινοτομώντας συνεχώς χρησιμοποιώντας μεθόδους παραγωγής «KAIZEN» (συνεχής βελτίωση), «JIT» (Just in Time), πρακτικές «TQC» (Total Quality Control), TIE (Total Industrial Engineering), TPM (Total Productive Maintenance) και «TQM» (Total Quality Management).
Προθεσμία: 25 Νοεμβρίου 2021 (Η επόμενη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τον Μάρτιο του 2022).

Οι συμμετέχοντες είναι:
-διευθυντές από βιομηχανικές εταιρείες
-πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5 έως 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη βιομηχανία
-καλή γνώση αγγλικών
-να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή χώρας εταίρου COSME
-πρέπει να εργάζεται για μια εταιρεία που ανήκει σε ποσοστό > 50% της ΕΕ ή της συνεργαζόμενης χώρας COSME
-πρέπει να εργάζεται για οργανισμό που είναι νομικό πρόσωπο της ΕΕ ή της χώρας εταίρου COSME
-πρέπει να υποστηρίζεται από τον εργοδότη του και να μπορεί να συμμετέχει σε ολόκληρο το πρόγραμμα
-πρέπει να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
-θα πρέπει να είναι υπάλληλος/αρχηγός ομάδας που ασχολείται με μεθόδους μηχανικής ή στρατηγικής παραγωγής/υπηρεσίας ή έλεγχο παραγωγής ή με εμπειρία στη διαχείριση λειτουργιών
-θα πρέπει να έχει γνώση και πρακτική μεθόδων παραγωγής αριστείας.

Κόστος: δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.eu-japan.eu/

Προθεσμία: 10 Μαρτίου 2022

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

Φωτογραφία: Roméo A

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.