Πρόγραμμα υποτροφιών «Πολωνία, η πρώτη μου επιλογή»

Το πρόγραμμα υποτροφιών της Πολωνίας My First Choice της Εθνικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Συναλλαγών της Πολωνίας (NAWA) στοχεύει να ενθαρρύνει νέους ταλαντούχους ανθρώπους από επιλεγμένες χώρες να παρακολουθήσουν σπουδές στα καλύτερα πολωνικά πανεπιστήμια.
Το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις σπουδές δεύτερου κύκλου πλήρους απασχόλησης σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΤΕ σε όλους τους τομείς σπουδών που προσφέρονται από ιδρύματα που προσφέρουν εκπαίδευση σε ανώτατο επίπεδο – δηλ. εκείνα που ταξινομούνται στην κατηγορία Α και Α + βάσει της τελευταίας παραμετρικής αξιολόγησης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

– να είναι πολίτες μιας από τις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Καναδάς, Χιλή, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Σλοβενία, Νότια Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο και Ταϊβάν.

– να έχουν αποκτήσει πτυχίο πρώτου βαθμού στη χώρα καταγωγής τους ή στην Πολωνία όχι νωρίτερα από το 2017 ή να βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών πρώτου κύκλου κατά την υποβολή της αίτησης ·

– να μην έχουν αποκτήσει προηγουμένως πτυχίο που πιστοποιεί την αποφοίτηση από μεταπτυχιακές σπουδές και δεν είναι φοιτητές σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα.

– να μην είναι Πολωνοί, να μην έχουν άδεια μόνιμης διαμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια μόνιμης διαμονής ή για πολωνική ιθαγένεια.

– να έχουν  γλωσσική ικανότητα τουλάχιστον επιπέδου B2 στα πολωνικά ή στα αγγλικά.

Βραβείο: Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μηνιαία υποτροφία ύψους 2.000 PLN (περίπου 464 ευρώ) για την κάλυψη του επιδόματος διαβίωσης κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στην Πολωνία. Στην περίπτωση δημόσιων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το πρόγραμμα προσφέρει επίσης εξαίρεση από τα τέλη εκπαίδευσης.

Προθεσμία: 06 Απριλίο 2020, 15:00

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.