Πρόγραμμα Σεμιναρίων της Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών των Δελφών 2019

Τετάρτη, 23 Ιανουάριος, 2019 | NEAΕκπαίδευση

Η Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών των Δελφών στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών προσκαλεί:

Φέτος, το Πρόγραμμα Σεμιναρίων της Ακαδημίας θα επικεντρωθεί στις περιβαλλοντικές μελέτες και στην περιβαλλοντική πολιτική σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τα Σεμινάρια θα προσφερθούν στις 16-29 Ιουνίου 2019.

Η Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών των Δελφών με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας επικεντρώνεται στη διαχρονική και συγχρονική μελέτη της ευρωπαϊκής ιστορίας και πολιτισμού και στους τρόπους με τους οποίους η Ευρώπη απαντά σήμερα στις πολυδιάστατες προκλήσεις της πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης.

Η Ακαδημία προσφέρει σεμινάρια διάρκειας δύο εβδομάδων, χωρίς δίδακτρα, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στους Δελφούς. Τα σεμινάρια, τα οποία διδάσκονται στα αγγλικά απο παγκοσμίου φήμης μελετητές, είναι ανοιχτά κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές / υποψήφιους διδάκτορες αλλά και σε καταρτισμένους προπτυχιακούς φοιτητές. Οι εκπαιδευτές υιοθετούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις στα μαθήματά τους, με σκοπό την αντιμετώπιση των ερευνητικών ενδιαφερόντων των φοιτητών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καθώς και στις Κοινωνικές Επιστήμες. Τα σεμινάρια συνοδεύονται από ένα εργαστήριο ή / και προσκαλούνται ειδικόι για διαλέξεις σχετικά με τις τρέχουσες πολιτικές και πολιτιστικές εξελίξεις στην Ευρώπη.

Υποβολή συμμετοχής εώς 15 Μαρτίου, 2019.

Πηγή: www.eccd.gr

 

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.