Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στη UNICEF

eurodeskΤο Πρόγραμμα Πρακτικής της UNICEF προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν άμεση πρακτική εμπειρία στο έργο της UNICEF. Η UNICEF δραστηριοποιείται σε διάφορους λειτουργικούς τομείς που σχετίζονται με την εντολή της, οι οποίοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις βασικούς πυλώνες: Πρόγραμμα και Πολιτική, Εξωτερικές Σχέσεις και Επιχειρήσεις.

Θέσεις πρακτικής άσκησης προσφέρονται ανάλογα με τις ανάγκες και την ικανότητα των γραφείων να λαμβάνουν και να επιβλέπουν ασκούμενους.

Προϋποθέσεις υποψηφίων

– Να είναι εγγεγραμμένοι σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα ή να έχουν αποφοιτήσει τα τελευταία δύο χρόνια.

– Να είστε τουλάχιστον 18 ετών.

– Να έχουν καλό επίπεδο σε μία τουλάχιστον από τις γλώσσες εργασίας της UNICEF: Αγγλικά, Γαλλικά ή Ισπανικά.

– Να έχουν εξαιρετική ακαδημαϊκή απόδοση όπως αποδεικνύεται από πρόσφατα αρχεία πανεπιστημίων ή ιδρυμάτων.

– Να μην έχουν άμεσους συγγενείς (π.χ. πατέρας, μητέρα, αδελφός, αδελφή) που εργάζονται σε κάποιο γραφείο της UNICEF

Τα άτομα πρέπει να επιδείξουν εξαιρετική ακαδημαϊκή απόδοση μέσω πρόσφατων αρχείων πανεπιστημίου ή ιδρύματος.
Πρόσθετη προσοχή θα δοθεί σε οποιαδήποτε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία.

Η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη.

Για περισσότερες πληροφορίες και ανοικτές θέσεις δείτε UNICEF

Πηγή από : programmes.eurodesk.eu

 

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.