Πρόγραμμα Junior Professionals in Delegations 2019

Πέμπτη, 17 Ιανουάριος, 2019 | Ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ΔράσηςΟι αιτήσεις άνοιξαν για το πρόγραμμα Junior Professionals in Delegations. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχουν καθιερώσει αυτή την υψηλού επιπέδου πρακτική άσκηση για να δώσουν την ευκαιρία σε νεαρούς επαγγελματίες να εργαστούν στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ολοκληρώσει σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου σε τομείς σχετικούς με το έργο των Αντιπροσωπειών της Ένωσης. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η γνώση των Αγγλικών ή και των Γαλλικών. Τέλος είναι σημαντικό για τους υποψήφιους, να επιδείξουν εμπειρία σε τομείς όπως ο εθελοντισμός ή και η έρευνα.

Όσοι γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα θα λαμβάνουν μηνιαίως:

– Μισθό 1,375€
– Επίδομα διαμονής 1,058€
– Μια επιπλέον επιδότηση ανάλογα με τις συνθήκες της χώρας διαβίωης

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν

– Μια προκαταβολή 2,166€ στην αρχή του προγράμματος
– Το ποσό των 2,644€ για ταξιδιωτικούς σκοπούς
– Το ποσό των 705€ για να καλύψουν το κόστος της ασφάλισης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στις αρχές του κράτους-μέλους απο το οποίο προέρχεται ο υποψήφιος. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε ένα μόνο κράτος-μέλος.

Προθσμία: 31 Ιανουαρίου

Για να βρείτε την αίτηση πατήστε εδώ.

Για να βρείτε τον κατάλογο με τις αρχές των κρατών μελών πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή: Opportunities Desk 

 

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.