Πρόγραμμα για βοηθούς ερευνητές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ

Το Πρόγραμμα για βοηθούς ερευνητές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ είναι ανοικτό σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους πολιτικών επιστημών, δικαίου, διεθνών σχέσεων ή άλλων συναφών τομέων από τα συμμετέχοντα κράτη και εταίρους του ΟΑΣΕ. Οι βοηθοί ερευνητές αναπτύσσουν τις γνώσεις τους για τα διεθνή πολιτικοστρατιωτικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναπτύσσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες σε τομείς που συνδέονται με το έργο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στην Κοπεγχάγη ή τη Βιέννη.

Προφίλ υποψηφίου

– να είναι πολίτης σε ένα από τα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ ή εταίρους συνεργασίας, ηλικίας έως 28 ετών ·

– μεταπτυχιακό (ή ισοδύναμο) στην Πολιτική Επιστήμη, στις Διεθνείς Σχέσεις, στο Δίκαιο ή σε σχετικό τομέα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πριν από την απόκτηση του πτυχίου τους εάν έχουν ολοκληρώσει πλήρως όλες οι απαιτήσεις για το μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα.

– εξαιρετική γραπτή και προφορική γνώση της αγγλικής είναι υποχρεωτική. Η γνώση άλλων επίσημων γλωσσών του ΟΑΣΕ (γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ρωσικά ή ισπανικά) είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

– ισχυρές αναλυτικές και γραπτές δεξιότητες,

– έντονο ενδιαφέρον για τις διεθνείς υποθέσεις ασφάλειας και την κοινοβουλευτική διπλωματία ·

– είναι επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε διεθνή οργανισμό ή σε κοινοβούλιο,

– η εξοικείωση με ζητήματα που σχετίζονται με τις εκλογές, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον έλεγχο των όπλων, τις διεθνικές απειλές, τη μετανάστευση, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη χρηστή διακυβέρνηση, την κλιματική αλλαγή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,

– γνώσεις πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων επεξεργασίας κειμένου και έρευνας.

 

Συνθήκες:

-Οι θέσεις των υποτροφιών χορηγούνται για περίοδο έξι μηνών.

-Οι βοηθοί ερευνητές στην Κοπεγχάγη λαμβάνουν επίδομα 656 ευρώ μηνιαίως συν δωρεάν στέγη.

-Οι βοηθοί ερευνητές στη Βιέννη, λαμβάνουν αποζημίωση 1.000 ευρώ το μήνα για κάλυψη βασικών εξόδων και διαμονής.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1η Οκτωβρίου 2019

 

Για να δείτε πως μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας, πατήστε εδώ.

 

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.