Πρόγραμμα για βοηθούς ερευνητές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ

Πρόγραμμα για βοηθούς ερευνητές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ είναι ανοιχτό σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους πολιτικών επιστημών, δικαίου, διεθνών σχέσεων ή άλλων σχετικών τομέων από τα κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ και συνεργαζόμενα κράτη. Οι βοηθοί ερευνητές αναπτύσσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις διεθνείς πολιτικο-στρατιωτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές υποθέσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναπτύσσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες σε τομείς που συνδέονται με το έργο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.

Καθήκοντα

Οι βοηθοί ερευνητές διεξάγουν έρευνες σε θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ. Συντάσσουν μια ποικιλία εγγράφων, όπως ενημερωτικές εκθέσεις, ομιλίες, δηλώσεις, σημεία ομιλίας, πρακτικά συνεδριάσεων και ιστορικά έγγραφα, για την υποστήριξη του έργου της Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων έρευνες στο πλαίσιο αποστολών παρατήρησης εκλογών, διαφόρων επίσημων επισκέψεων, συναντήσεων και ειδικών προγραμμάτων που εκτελούνται από τη Διεθνή Γραμματεία.

Επιπλέον, οι Βοηθοί ερευνητές στη Βιέννη παρευρίσκονται στις επίσημες συνεδριάσεις των οργάνων λήψης αποφάσεων του ΟΑΣΕ και σε άλλες άτυπες συναντήσεις των συμμετεχόντων κρατών του ΟΑΣΕ και συντάσσουν συνοπτικές εκθέσεις για να ενημερώνουν τη Συνέλευση σχετικά με τις βασικές εξελίξεις.

Οι βοηθοί ερευνητές καλούνται επίσης να ολοκληρώσουν διοικητικά καθήκοντα, όπως καθημερινή πρακτική εργασία στο γραφείο, μετάφραση και διόρθωση επίσημων εγγράφων και άλλα απαραίτητα καθήκοντα. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι Βοηθοί ερευνητές   μπορούν να παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις της Συνέλευσης που διεξάγονται στο πεδίο, όπως παρατηρήσεις εκλογών, νόμιμες συναντήσεις, επιτόπιες επισκέψεις κ.λπ.

Διάρκεια :
Οι θέσεις των Βοηθών Ερευνητών χορηγούνται για περίοδο έξι μηνών.

Αμοιβή :
Η Συνέλευση παρέχει στους βοηθούς ερευνητές στην Κοπεγχάγη ένα επίδομα 656 ευρώ το μήνα συν δωρεάν στέγαση. Για τους Βοηθούς ερευνητές  στη Βιέννη, η Συνέλευση παρέχει επίδομα 1.000 ευρώ το μήνα για κάλυψη βασικών εξόδων και διαμονής.

Προσόντα :
Οι βασικές προϋποθέσεις για έναν υποψήφιο είναι:

– Ιθαγένεια σε ένα από τα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ,  έως 28 ετών ·

-Μεταπτυχιακό (ή ισοδύναμο) στην Πολιτική Επιστήμη, τις Διεθνείς Σχέσεις, το Δίκαιο ή ένα σχετικό πεδίο.

-Η άριστη γραπτή και ομιλούμενη αγγλική γλώσσα είναι υποχρεωτική. Η γνώση άλλων επίσημων γλωσσών του ΟΑΣΕ (Ρωσικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά) αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα.

– Αναλυτικές και γραπτές δεξιότητες.

-Έντονο ενδιαφέρον για διεθνή θέματα ασφάλειας και κοινοβουλευτική διπλωματία ·

-Η προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε διεθνή οργανισμό ή σε κοινοβούλιο είναι επιθυμητή.

-Η εξοικείωση με θέματα που σχετίζονται με τις εκλογές, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον έλεγχο των οπλισμών, τις διακρατικές απειλές, τη μετανάστευση, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη χρηστή διακυβέρνηση, την κλιματική αλλαγή, τις υποθέσεις των μέσων ενημέρωσης, τη διαχείριση συνεδρίων, τη χρηματοδότηση και τη διοίκηση αποτελεί πλεονέκτημα ·
– Ικανότητα χρήσης υπολογιστή

Διαδικασία αιτήσεων:
Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την περίοδο προσλήψεων Φεβρουάριο / Μάρτιο 2021 είναι η 1η Οκτωβρίου 2020.

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

– Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης.

– Συνοπτική συνοδευτική επιστολή.

-Βιογραφικό σημείωμα;

-Έγγραφο βαθμών από το μεταπτυχιακό του αιτούντος.

-Δύο συστατικές επιστολές ·

-Μια πρόσφατη φωτογραφία.

Πηγή: Eurodesk  και  OSCE PA

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.