Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018: ατζέντα για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ευρώπη

Πέμπτη, 26 Οκτώβριος, 2017 | NEA

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του προέδρου Γιούνκερ στο πλαίσιο της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τα σχέδιά της για την ολοκλήρωση των εργασιών σχετικά με την υλοποίηση των δέκα πολιτικών προτεραιοτήτων του προέδρου Γιούνκερ πριν από το τέλος της θητείας της, καθώς και μια σειρά μακρόπνοων πρωτοβουλιών για το μέλλον της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος Ζαν Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Η Ευρώπη ανακτά εμφανώς την ισχύ της και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτή την ανανεωμένη δυναμική. Έχουμε ήδη υποβάλει το 80% των προτάσεων που υποσχεθήκαμε όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της η παρούσα Επιτροπή. Πρέπει τώρα να δοθεί προτεραιότητα στη μετατροπή των προτάσεων σε νομοθεσία, και της νομοθεσίας σε πράξη. Όσο πιο σύντομα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ολοκληρώσουν το έργο τους, τόσο πιο γρήγορα θα δούμε τα οφέλη των κοινών προσπαθειών μας.»

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής που εγκρίθηκε σήμερα θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στα θέματα για τα οποία η ευρωπαϊκή δράση έχει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κριθεί όχι από τον αριθμό των οδηγιών και των κανονισμών που εγκρίνουμε, αλλά από τα απτά αποτελέσματα που οι πολιτικές μας αποφέρουν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μας.»

Το επίκεντρο των 26 νέων πρωτοβουλιών στο φετινό πρόγραμμα είναι διττό. Πρώτον, περιλαμβάνει στοχευμένες νομοθετικές δράσεις για την ολοκλήρωση του έργου μας σε τομείς πολιτικής που έχουν προτεραιότητα, οι οποίες θα υποβληθούν όλες έως τον Μάιο του 2018, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ολοκληρώσουν το νομοθετικό τους έργο πριν από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2019. Δεύτερον, το πρόγραμμα εργασίας παρουσιάζει ορισμένες φιλόδοξες δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, καθώς η νέα Ένωση των 27 διαμορφώνει το δικό της μέλλον με ορίζοντα το 2025 και μετά. Οι προτάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη συζήτηση που ξεκίνησε σε συνέχεια της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης και της ομιλίας του προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης 2017.

Για να εξασφαλιστεί η εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων, το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής προσδιορίζει 66 εκκρεμείς προτάσεις προτεραιότητας που υποβλήθηκαν τα προηγούμενα δύο χρόνια, για τις οποίες απαιτείται ταχεία έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή προτείνει επίσης την απόσυρση 15 εκκρεμών προτάσεων οι οποίες δεν εξυπηρετούν πλέον τον σκοπό τους ή είναι παρωχημένες από τεχνικής απόψεως, ή για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία. Το πρόγραμμα εργασίας προτείνει 15 προτάσεις που αποτελούν συνέχεια των αναθεωρήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), λαμβανομένων υπόψη των γνωμοδοτήσεων της πλατφόρμας REFIT. Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης στην εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν τα επιδιωκόμενα οφέλη. Η Επιτροπή θα καταργήσει δύο παρωχημένες νομοθετικές πράξεις.

Ολοκλήρωση των εργασιών σχετικά με την υλοποίηση των 10 προτεραιοτήτων της Επιτροπής Γιούνκερ

Από την αρχή της θητείας της, η παρούσα Επιτροπή έχει εστιάσει σε μεγάλα ζητήματα, όπου μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή δράση μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές. Τον τελευταίο χρόνο, χάρη στη συνεργασία γι’ αυτές τις προτεραιότητες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε βασικούς τομείς και επιτεύχθηκαν αποτελέσματα όσον αφορά και τις 10 προτεραιότητες. Το παρόν πρόγραμμα εργασίας καθορίζει τώρα συγκεκριμένες προτάσεις για τον επόμενο χρόνο, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου μας.

Για να δώσει ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, η Επιτροπή θα συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, καθώς και την ολοκλήρωση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, της Ενεργειακής Ένωσης, της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και της Τραπεζικής Ένωσης. Η πρωτοβουλία σχετικά με τη δίκαιη φορολόγηση στην ψηφιακή οικονομία, η δέσμη μέτρων για την κοινωνική δικαιοσύνη και η πρόταση για τη βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ θα συμβάλουν σε μια βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση. Θα υποβάλουμε επίσης νέα στοχευμένα μέτρα για την ολοκλήρωση της Ένωσης Ασφάλειας και την επίτευξη αποτελεσμάτων στο πλαίσιο, αφενός, του θεματολογίου της ΕΕ για τη μετανάστευση και, αφετέρου, της συνολικής στρατηγικής, και θα ενισχύσουμε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εφαρμόζει την ισόρροπη και προοδευτική εμπορική πολιτική της για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης ολοκληρώνοντας τις συμφωνίες με την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ, καθώς και να διεξάγει διαπραγματεύσεις με το Μεξικό και τη Mercosur.

Επίτευξη αποτελεσμάτων μετά το 2025

Παράλληλα με την ολοκλήρωση της σημερινής ατζέντας, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες που στοχεύουν στην προετοιμασία της Ένωσης του αύριο. Το πρόγραμμα εργασίας για το 2018 περιλαμβάνει έναν αριθμό πρωτοβουλιών με πιο μακροπρόθεσμες προοπτικές για το 2025 και μετά. Από τις 30 Μαρτίου 2019, θα είμαστε μια Ένωση 27 κρατών μελών. Τώρα είναι η στιγμή να διαμορφώσουμε αυτήν την πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση (στα αγγλικά).

Μια πιο ενωμένη Ένωση θα απαιτήσει μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τις πρώτες υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Για να οικοδομηθεί μια ισχυρότερη Ένωση, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και παράλληλα θα προτείνει βελτιωμένη νομοθετική διαδικασία για την ενιαία αγορά και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συνοχή κατά την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής. Πρόκειται να εκδώσουμε έγγραφο προβληματισμού σχετικά με ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον και ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον της πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα. Επίσης θα προτείνουμε την επέκταση των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ώστε να συμπεριλάβουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Για την επίτευξη μιας πιο δημοκρατικής Ένωσης, θα υποβάλουμε προτάσεις για τη δημιουργία του αξιώματος ενός μόνιμου και υπόλογου Ευρωπαίου υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μια πρωτοβουλία για την περαιτέρω ενίσχυση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, καθώς και μια ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προτείνουμε επίσης μια πρωτοβουλία για την επιβολή του κράτους δικαίου.

Ιστορικό

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει ένα πρόγραμμα εργασίας, στο οποίο καθορίζονται οι δράσεις που προτίθεται να αναλάβει τον επόμενο χρόνο. Το πρόγραμμα εργασίας ενημερώνει το κοινό και τους συννομοθέτες σχετικά με τις πολιτικές μας δεσμεύσεις όσον αφορά την υποβολή νέων πρωτοβουλιών, την απόσυρση εκκρεμών προτάσεων και την επανεξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ.

Για την καλύτερη προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει, αφενός, της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας και της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και, αφετέρου, της επιστολής προθέσεων που εστάλη από τον πρόεδρο Γιούνκερ και τον πρώτο αντιπρόεδρο Τίμερμανς στις 13 Σεπτεμβρίου, μετά την ομιλία του προέδρου για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ec.europa.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.