Πράσινο φως από το Συμβούλιο στις πρώτες εκταμιεύσεις για την ανάκαμψη

Οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της ΕΕ ενέκριναν σήμερα την πρώτη δέσμη εκτελεστικών αποφάσεων του Συμβουλίου που αφορούν την έγκριση εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Σλοβακία και η Ισπανία πήραν το πράσινο φως να χρησιμοποιήσουν κονδύλια της ΕΕ για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, έτσι ώστε να τονώσουν τις οικονομίες τους και να ανακάμψουν από τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19. Η έκδοση εκτελεστικών αποφάσεων του Συμβουλίου για την έγκριση των σχεδίων επιτρέπει στα κράτη μέλη να υπογράφουν συμφωνίες επιχορήγησης και δανειοδότησης που θα καταστήσουν δυνατή προχρηματοδότηση έως και 13 %.

Η Επιτροπή υπέβαλε θετική αξιολόγηση των σχεδίων των 12 κρατών μελών στο Συμβούλιο τον Ιούνιο, η οποία συνοδευόταν από τις προτάσεις για τις αποφάσεις του Συμβουλίου επί της έγκρισής τους. Και τα 12 κράτη μέλη ζήτησαν προχρηματοδότηση από τα διατιθέμενα κονδύλια. Οι αποφάσεις που εξέδωσε σήμερα το Συμβούλιο αποτελούν το τελικό βήμα, ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να συνάψουν συμφωνίες επιχορήγησης και δανειοδότησης με την Επιτροπή και να αρχίσουν να λαμβάνουν κονδύλια για την υλοποίηση των εθνικών τους σχεδίων.

«Οι αποφάσεις του Συμβουλίου ECOFIN σχετικά με τα μισά σχεδόν εθνικά σχέδια αποτελούν σημαντικό βήμα προόδου για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Επιτρέπουν στα κράτη μέλη να υπογράψουν τις πρώτες συμφωνίες χρηματοδότησης και τις πληρωμές προχρηματοδότησης που θα πραγματοποιηθούν. Με τη στήριξη της ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να αρχίσουν τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που απαιτούνται για την ανάκαμψη, την ενίσχυση και τον μετασχηματισμό των οικονομιών μας. Οι εκδοθείσες αποφάσεις του Συμβουλίου θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια όχι μόνο για την ανάκαμψη από την κρίση COVID-19, αλλά και για τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής, πιο πράσινης και πιο ψηφιακής, καινοτόμου και ανταγωνιστικής Ευρώπης για τις επόμενες γενιές της ΕΕ.»

Andrej Šircelj, Υπουργός Οικονομικών της Σλοβενίας

Η χρηματοδοτική αρωγή της ΕΕ από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 672,5 δισ. ευρώ αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης μέσω της στήριξης μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων των κρατών μελών. Τα μέτρα που εγκρίνονται στα εθνικά σχέδια επικεντρώνονται σε έξι τομείς πολιτικής («πυλώνες») που περιέχονται στον κανονισμό για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι εν λόγω τομείς περιλαμβάνουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και την κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Επιμέρους μέτρα των κρατών μελών για την επίτευξη της ανάκαμψης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την απαλλαγή της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, την ανακαίνιση κτιρίων, την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και την επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού. Τα σχέδια λαμβάνουν επίσης υπόψη τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που προσδιορίστηκαν κατά τις συζητήσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2019 και του 2020.

Γενικές πληροφορίες και επόμενα βήματα

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του Next Generation EU, της δέσμης των μέτρων ανάκαμψης που αποσκοπούν στην αναζωογόνηση της οικονομίας της ΕΕ μετά την πανδημία COVID-19 και την παράλληλη αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων της εποχής μας, όπως η κλιματική μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Προκειμένου να λάβουν στήριξη από τον μηχανισμό, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους στην Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια τα αξιολογεί με βάση τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και τους έξι πυλώνες του μηχανισμού.

Μετά την υποβολή του σχεδίου ενός κράτους μέλους, και εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί αναβολή με το εν λόγω κράτος μέλος, η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της δύο μήνες για να το αξιολογήσει και να προτείνει εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκρισή του. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο, κατά κανόνα, εξετάζει την πρόταση εντός τεσσάρων εβδομάδων. Μετά την έκδοση της προτεινόμενης απόφασης, το κράτος μέλος μπορεί να υπογράψει διμερείς συμφωνίες χρηματοδότησης με την Επιτροπή και να λάβει τη συμφωνηθείσα προχρηματοδότηση εντός δύο μηνών.

Περαιτέρω εκταμιεύσεις από τον μηχανισμό θα βασίζονται στη θετική αξιολόγηση της εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων που καθορίζονται στο σχέδιο κάθε χώρας.

Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη (γενικές πληροφορίες)

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Δαπάνες για την ανάκαμψη της ΕΕ: Πράσινο φως από όλα τα κράτη μέλη (δελτίο Τύπου, 31 Μαΐου 2021)

Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης

Πηγή:consilium.europa.eu

Φωτογραφία:Unsplash

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.