Πρακτική Άσκηση στον Ψηφιακό Τομέα

photo by Priscilla Du PreezΗ πρωτοβουλία για πρακτική άσκηση στον Ψηφιακό Τομέα παρέχει διασυνοριακή ανώτατη εκπαίδευση σε φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 και υλοποιείται μέσω του Erasmus+ με στόχο να δοθεί σε φοιτητές όλων των κλάδων την ευκαιρία να αποκτήσουν ψηφιακή εμπειρία σε τομείς που απαιτούνται από την αγορά.

 

Ποιος μπορεί να συμμετέχει:

-Φοιτητές από πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+. Καθώς και σε χώρες ή συνεργαζόμενες χώρες του Προγράμματος  Horizon 2020.

-Πρόσφατοι απόφοιτοι οι οποίοι απέκτησαν το πτυχίο τους εντός 12 μηνών. Απαιτείται να έχουν κάνει την αίτηση πριν την αποφοίτηση τους.

Πως να κάνεις την αίτηση:

Οι φοιτητές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους μέσω των πανεπιστημίων τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες που ορίζει το πανεπιστήμιο για το  Erasmus+ traineeships.

Χορήγηση:

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν εισόδημα 500 ευρώ τον μήνα, αλλά το ακριβές ποσό εξαρτάται από την χώρα, από 2 έως 12 μήνες, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του Erasmus+. Οι εταιρίες δεν εμπλέκονται σε αυτήν την συνδιαλλαγή, ωστόσο μπορoύν να συνεισφέρουν στην αύξηση του ποσού.

Προθεσμία: 25/05/2021

Αναζητήστε τις διαθέσιμες θέσεις στο Eures και στην ιστοσελίδα του Erasmus Interns.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

Φωτογραφία: Priscilla Du Preez

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.