Πρακτική άσκηση στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 2021

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) δίνει στους ασκούμενους την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν εμπειρία, αυξάνοντας έτσι τις προοπτικές τους για απασχόληση και παρέχοντας μια διαπολιτισμική εμπειρία μάθησης.

Ο ΟΑΣΕ προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων για ασκούμενους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις εγκαταστάσεις των διαφόρων τμημάτων. Η πρακτική άσκηση διαρκεί συνήθως δύο έως έξι μήνες και πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η πρακτική άσκηση δεν είναι αμειβόμενη, ωστόσο επιλεγμένοι υποψήφιοι που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του τόπου εργασίας ενδέχεται να δικαιούνται μερική αποζημίωση για τα έξοδα διαβίωσής τους.

Οι ασκούμενοι μπορούν να επικουρούν και να υποστηρίζουν τις εργασίες των ακόλουθων γραφείων εντός του ΟΑΣΕ:

-Γραμματεία του ΟΑΣΕ, Βιέννη

-Γραφείο του Εκπροσώπου για την Ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Βιέννη

-Ύπατος Αρμοστής για τις Εθνικές Μειονότητες, Χάγη

-Παρουσία του ΟΑΣΕ στην Αλβανία

-Αποστολή του ΟΑΣΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

-Αποστολή του ΟΑΣΕ στο Κοσσυφοπέδιο

-Αποστολή του ΟΑΣΕ στα Σκόπια

-Αποστολή του ΟΑΣΕ στη Μολδαβία (απαιτείται πρακτική γνώση ρωσικών ή ρουμανικών)

-Αποστολή του ΟΑΣΕ στη Σερβία

-Συντονιστής έργου του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία

-Κέντρο του ΟΑΣΕ στο Μπισκέκ

-Γραφείο του ΟΑΣΕ στο Ντουσάνμπε

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

-Οι αιτούντες πρέπει να βρίσκονται στο τελευταίο έτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστήμιο ή άλλο διαπιστευμένο ίδρυμα) σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο· ή να είναι πρόσφατοι πτυχιούχοι ή μεταπτυχιακοί απόφοιτοι, δηλαδή εντός δύο ετών από την αποφοίτηση·

-Οι αιτούντες πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμοστούν σε διεθνές και πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον.

-Το ανώτατο όριο ηλικίας για τους αιτούντες είναι 30 έτη και απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο προφορική όσο και γραπτή καθώς και γνώση Η/Υ.

-Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιτόπιες επιχειρήσεις ενδέχεται να απαιτούν την πρακτική γνώση ρωσικών ή ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις, οι οποίες θα παρατίθενται στην προκήρυξη της θέσης.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε σχέση με συγκεκριμένη προκήρυξη θέσης στο θεσμικό όργανο ή στην επιτόπια επιχείρηση όπου ο αιτών επιθυμεί να εργαστεί· ο αιτών καλείται να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης, να συντάξει σύντομο δοκίμιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πεδίο «Συνοδευτική επιστολή» και να το υποβάλει ηλεκτρονικά.

Οι θέσεις δημοσιεύονται τακτικά εδώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29/07

Πηγή:eurodesk.eu

Φωτογραφία:audiovisual

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.