Πρακτική άσκηση στον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) 2021

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΟΟΣΑ έχει σχεδιαστεί για να φέρει 500 σπουδαστές με υψηλά προσόντα και κίνητρα με διαφορετικό υπόβαθρο στον οργανισμό, για να εργαστούν σε έργα που σχετίζονται με τους στρατηγικούς προσανατολισμούς του Γενικού Γραμματέα και να υποστηρίξουν τις εταιρικές λειτουργίες του οργανισμού.

Περιγραφή θέσεως εργασίας:

Έρευνα, ανάλυση δεδομένων και σύνταξη (προετοιμασία μελετών και εγγράφων · διεξαγωγή έρευνας και αναθεώρηση του υπάρχοντος υλικού · συμβολή στην παραγωγή εγγράφων, εργασιών και δημοσιεύσεων)

-Σύνδεση και επικοινωνία (συμμετοχή σε συναντήσεις και σεμινάρια, δημιουργία επαγγελματικών επαφών και διατήρηση δικτύων, με υπαλλήλους των εθνικών διοικήσεων, ερευνητές κ.λπ.)

-Οι ασκούμενοι για την υποστήριξη των Εταιρικών Λειτουργιών θα συμμετέχουν στην οργάνωση εκδηλώσεων, την επικοινωνία, την παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

-Οι αιτούντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα πτυχίου πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

-Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής  ή/και της γαλλικής γλώσσας και καλή κατανόηση ή προθυμία εκμάθησης της δεύτερης.

-Η διεθνής εμπειρία μέσω σπουδών, πρακτικής άσκησης ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

-Γνώση των Η/Υ

Ο ΟΟΣΑ χορηγεί συνεισφορά στα έξοδα διαβίωσης περίπου 700 ευρώ το μήνα.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι για περίοδο μεταξύ ενός και έξι μηνών (ανανεώσιμη για άλλους έξι μήνες έως και συνολικά δώδεκα μήνες), σε πλήρη απασχόληση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:31/08

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πηγή:eurodesk.eu

Φωτογραφία:Unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.