Πρακτική άσκηση στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή 2022!

Photo by Marvin Meyer on UnsplashΟ Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προσφέρει περιορισμένο αριθμό πρακτικής άσκησης, οι οποίες έχουν ως στόχο να επιτρέψουν στους εκπαιδευόμενους να προσθέσουν στις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους παρέχοντάς τους πρακτική εμπειρία.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

-να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή χώρας προσχώρησης / υποψήφιας χώρας ·
– να διαθέτουν πανεπιστημιακό δίπλωμα τουλάχιστον τριών ετών (ή ισοδύναμο προσόν) σε έναν από τους ακόλουθους κλάδους: δίκαιο · πολιτικές επιστήμες; ευρωπαϊκές σπουδές. ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση · διεθνείς σχέσεις . οικονομικών, ελέγχου και στατιστικών · ανθρώπινο δυναμικό; μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας · επιστήμη υπολογιστών ή ανάπτυξη ιστοσελίδων.
– δεν θα έπρεπε να έχει επωφεληθεί, για περισσότερο από οκτώ συνεχείς εβδομάδες ή δύο ολόκληρους μήνες, από προηγούμενη αμειβόμενη πρακτική άσκηση ή σύμβαση εργασίας σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, οργανισμό, γραφείο, υπηρεσία, αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του γραφείου ενός μέλους της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας ·
– να έχουν πλήρη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και καλή γνώση μιας δεύτερης γλώσσας ·
– να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
– οι υποψήφιοι που θα ασχοληθούν με τη διαχείρισει υποθέσεων πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωνα τουλάχιστον 3 ετών στο δίκαιο, τις πολιτικές επιστήμες, τις ευρωπαϊκές σπουδές, την ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, τις διεθνείς σχέσεις, το λογιστικό έλεγχο ή / και την οικονομία ·
– οι υποψήφιοι που κάνουν αίτηση για τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα τουλάχιστον τριών ετών στον τομέα της επικοινωνίας, της δημοσιογραφίας ή των μέσων ενημέρωσης, με επίκεντρο τα μέσα ενημέρωσης ή / και το ψηφιακό μάρκετινγκ ·
– οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για ανάπτυξη ιστοσελίδων πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα τουλάχιστον τριών ετών στην ανάπτυξη λογισμικού και στη μηχανική.

Μηνιαία επιχορήγηση:
Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαία επιχορήγηση κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης (οι εκπαιδευόμενοι που λαμβάνουν μισθό ή άλλη οικονομική στήριξη παρόμοιας φύσης κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης πρέπει να το δηλώσουν).
Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ισοδυναμεί με το 25% του βασικού μισθού του προσωπικού βαθμού AD 6 κλιμάκιο 1 που ισχύει κατά τη στιγμή της προσφοράς, συν το επίδομα στέγης, κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση επιλογής ενός αιτούντος με αναπηρία, το Γραφείο του Διαμεσολαβητή θα διαθέσει πιστώσεις για την κάλυψη πρόσθετων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση του επιλεγέντος καταρτιζόμενου και οι οποίες δεν καλύπτονται επαρκώς από τη μηνιαία επιχορήγηση.

Προθεσμία: 31 Μαρτίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.