Πρακτική άσκηση στον Ευρωπαϊκό οργανισμό για την επιχειρησιακή διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής ευρείας κλίμακας στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης(EU-LISA)

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων πληροφορικής μεγάλης κλίμακας στον χώρο της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (eu-LISA) προσφέρει πρακτική άσκηση επί πληρωμή για πρόσφατους αποφοίτους πανεπιστημίου που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

-Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ ή χωρών εντός Σένγκεν

-τουλάχιστον τρία έτη (έξι εξάμηνα) μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή σπουδές ισοδύναμες με το πανεπιστήμιο) ή να έχουν αποκτήσει το σχετικό πτυχίο (τουλάχιστον ένα πτυχίο ή ισοδύναμο του) έως την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ·

-Τουλάχιστον επίπεδο C1 στην αγγλική γλώσσα

Για πιο συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας, ελέγξτε την προκήρυξη κενής θέσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κάνουν εγγραφή εδώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:23/08

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πηγή:eurodesk.eu

Φωτογραφία:unsplash

 

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.