Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) 2021

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα(ΕΜSA) προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης που αφορούν χρονική περίοδο 3 έως 6 μηνών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα στοχεύει στην ενίσχυση του συνολικού συστήματος ασφάλειας στη θάλασσα στην Κοινότητα. Συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου θαλάσσιου ατυχήματος, της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και της απώλειας ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στοχεύει:

-να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εργασιακή εμπειρία στον τομέα της νομοθεσίας για την ασφάλεια στη θάλασσα

-να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και γνώση της καθημερινής εργασίας των μονάδων και τμημάτων του Οργανισμού ·

-να δώσει την ευκαιρία σε νέους πτυχιούχους να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία μέσω της εργασίας τους και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

– οι υποψήφιοι θα επιλεγούν μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας ·

– πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακή εκπαίδευση) και να έχουν αποκτήσει ένα πλήρες πτυχίο ή ισοδύναμό του έως την ημερομηνία λήξης της αίτησης ·

– πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και εάν προέρχονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει να έχουν ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης κοινοτικής γλώσσας.

Αμοιβή:

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν μηνιαία επιχορήγηση 1119,91 €. Οι εκπαιδευόμενοι με ειδικές ανάγκες μπορούν να λάβουν ένα συμπλήρωμα για την επιχορήγησή τους, ίσο με το 50% κατ ‘ανώτατο όριο του ποσού της επιδότησης.
Οι προσληφθέντες εκπαιδευόμενοι μπορούν να λάβουν επίδομα ταξιδιού βάσει διαθεσιμότητας του προϋπολογισμού. Το επίδομα ταξιδιού καταβάλλεται στο τέλος της περιόδου εκπαίδευσης (τουλάχιστον τρεις μήνες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:9/07/2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πηγή:eurodesk.eu

Φωτογραφία:Unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.