Πρακτική άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) 2021/2022

Κάθε χρόνο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) προσφέρει περιορισμένο αριθμό πρακτικών άσκησης επί πληρωμή για τουλάχιστον έξι και κατ ‘ανώτατο όριο 12 μήνες, σε υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας, Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης EU-OSHA απευθύνεται σε αποφοίτους πανεπιστημίου, χωρίς να αποκλείονται εκείνοι που στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης έχουν αποκτήσει πρόσφατα πτυχίο πανεπιστημίου και βρίσκονται στην αρχή μιας νέας επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει
– να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν (μέρη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ),
– να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δηλ. πανεπιστημιακή εκπαίδευση) και να έχουν λάβει πλήρες πτυχίο ή ισοδύναμό του μέχρι την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων. Για δηλούμενες συνεχιζόμενες μεταπτυχιακές σπουδές πρέπει να παρέχεται επίσημη δήλωση από το σχετικό πανεπιστήμιο.
– να έχουν γνώση τουλάχιστον δύο επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία εκ των οποίων πρέπει να είναι η αγγλική (για αιτούντες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ·

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα ή περισσότερα προφίλ πρακτικής άσκησης συμπληρώνοντας ξεχωριστή φόρμα αίτησης.
Όλα τα μέρη της φόρμας αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως.
Οι ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:7 Σεπτεμβρίου 2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πηγή:eurodesk.eu

Φωτογραφία:Unsplash

 

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.