Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency- EMA)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) προσφέρει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε πτυχιούχους πανεπιστημίων, στη έδρα του Οργανισμού, στο Άμστερνταμ. Το πρόγραμμα στοχεύει να δώσει στους ασκούμενους τη δυνατότητα να σχηματίσουν μια εικόνα της λειτουργίας και του ρόλου του EMA στο πλαίσιο της ΕΕ, αποκτώντας έτσι πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία.

Η πρακτική άσκηση διαρκεί 10 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου.

Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα 1.361,17 € για πρακτική άσκηση πλήρους απασχόλησης και ταξιδιωτική συνεισφορά κατά την είσοδο και την έξοδο από την Υπηρεσία.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: 

-Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσφατους αποφοίτους πανεπιστημίου (έως 12 μήνες μετά την αποφοίτησή τους) ή σε φοιτητές πανεπιστημίου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus + ή σε παρόμοιο πρόγραμμα.

-Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο C1) και μιας ή περισσότερων άλλων επίσημων γλωσσών της ΕΕ (τουλάχιστον επίπεδο Β2).

-Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/05

Θέσεις πρακτικής άσκησης εδώ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πηγή:eurodesk.eu

Φωτογραφία:audiovisual

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.