Πρακτική άσκηση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (JRC)

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών είναι η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο παρέχει ανεξάρτητες ανεξάρτητες επιστημονικές και τεχνολογικές συμβουλές στους ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εργασιακή εμπειρία και να εφαρμόσουν τις επιστημονικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Οι επιστημονικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών λαμβάνουν χώρα στις εξής πόλεις: Βρυξέλλες  Ίσπρα, Καρλσρούη, Γκέελ, Πέττεν και Σεβίλλη.

Υπάρχουν δύο είδη πρακτικής άσκησης:

-άσκηση που συνδέεται με την προετοιμασία διδακτορικής διατριβής για πανεπιστημιακό τίτλο·

-άσκηση μετά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών σπουδών (ή ισοδύναμό τους)

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψηφίων χωρών στις οποίες εφαρμόζεται προενταξιακή στρατηγική και άλλων χωρών που συμβάλλουν οικονομικά στο πρόγραμμα πλαίσιο.

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση τουλάχιστον δύο επίσημων γλωσσών της ΕΕ, εκ των οποίων η μία είναι επίσης γλώσσα εργασίας της Επιτροπής (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά).
Οι υπήκοοι εκτός ΕΕ πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μιας από τις γλώσσες εργασίας.

Διάρκεια: 3 έως 5 μήνες

Αμειβόμενη: Ναι. Ανάλογα με τον τόπο πρόσληψης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 7/06

Πηγή:eurodesk.eu

Φωτογραφία:Unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.