Πρακτική άσκηση στο Κέντρο Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το Κέντρο Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης οργανώνει περιόδους πρακτικής άσκησης δύο φορές το χρόνο για περίοδο τριών (ελάχιστο) έως πέντε (μέγιστο) μηνών.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

-να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη του Κέντρου Βορρά-Νότου ή / και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
– να έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τριετείς πανεπιστημιακές σπουδές.
– να έχουν πολύ καλή γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (αγγλικά και γαλλικά) και καλή γνώση του άλλου

– απαιτείται καλή ικανότητα γραφής.

Το Κέντρο Βορρά-Νότου καλύπτει την ασφάλιση υγείας και ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης και μηνιαία βασική αποζημίωση 200 ευρώ.

Προθεσμία: 30 Απριλίου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.