Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ) προσλαμβάνει εκπαιδευόμενους δύο φορές το χρόνο για αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι μηνών.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν ευθύνες και συγκεκριμένα καθήκοντα σε ένα από τους τέσσερεις τομείς του Κέντρου που προτείνονται για εκπαίδευση υποψηφίων. Ο κάθε τομέας αντιστοιχεί σε διαφορετικό τύπο πρακτικής άσκησης:
-Εξειδίκευση στο χειρισμό της ιστοσελίδας του Κέντρου (Website specialization)

Oι εκπαιδευόμενοι θα βοηθούν τον υπεύθυνο (webmaster) της ιστοσελίδας στην καθημερινή εργασία του και θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη του δικτυακού τόπου του ΕΚΣΓ.

-Προγραμματισμός και logistics (The programme and logistics specialization)

Οι εκπαιδευόμενοι θα βοηθούν τον υπεύθυνο και τον γραμματέα του προγράμματος σε συνεννόηση με τους συντονιστές για τον καθορισμό των διαδικασιών και των πρακτικών λεπτομερειών, επικοινωνώντας με τους συμμετέχοντες των εργαστηρίων και για την αποστολή του κάθε είδους εγγράφων.

-Εξειδίκευση και Τεκμηρίωση εγγράφων (The documentation specialization – DRC)

Οι εκπαιδευόμενοι θα βοηθούν στην τεκμηρίωση εγγράφων του ΕΚΣΓ και πρέπει να έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο στους τομείς των επιστημών βιβλιοθηκονομίας, τεκμηρίωσης ή πληροφοριών

-Εξειδίκευση στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομικών

Οι εκπαιδευόμενοι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της βάσης δεδομένων που συνδέονται με την υπάρχουσα βάση δεδομένων αλληλογραφίας και στην εφαρμογή της Windream (λογισμικό διαχείρισης εγγράφων), ιδιαίτερα κατά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών, επίσης θα συμμετέχουν στις διαδικασίες της οικονομικής τεκμηρίωσης σε φωτοτυπίες και ταξινόμηση σύμφωνα με το άρθρο του προϋπολογισμού, την καταγραφή των αποστολών, την προετοιμασία της αλληλογραφίας για το Στρασβούργο, διορθώσεις στη βάση δεδομένων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ΕΚΣΓ, καταχώριση τραπεζικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του ΕΚΣΓ, προετοιμασία εγγράφων τεκμηρίωσης για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια σχετικά με προπληρωμένα εισιτήρια, ξενοδοχεία και κρατήσεις.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν μηνιαίο εισόδημα αξίας 720 ευρώ

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι:

-κατά προτίμηση μεταπτυχιακοί φοιτητές,

-πολύγλωσσοι (αγγλικά, γαλλικά και, αν είναι δυνατόν, βασική γνώση της γερμανικής γλώσσας)

-να είναι υπήκοοι ή κάτοικοι κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:31/08/2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πηγή:eurodesk.eu

Φωτογραφία:unsplash

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                       
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.