Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης CEDEFOP

Τετάρτη, 12 Μάιος, 2021 | NEAΘέσεις Πρακτικής Άσκησης

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη παρέχει τη δυνατότητα εννιάμηνης πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους Πανεπιστημίου και κατόχους διδακτορικού τίτλου.

Οι υποψήφιοι πρέπει :

-να είναι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υποψηφίων προς ένταξη χωρών

-να μην έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε άλλο ευρωπαϊκό όργανο ή οργανισμό

-να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών και να είναι κάτοχοι πτυχίου

-να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών της ΕΕ, εκ των οποίων η μια να είναι η αγγλική

 Αμοιβή:

-1.000,67 ευρώ ανά μήνα για εκπαιδευόμενους από το εξωτερικό (κράτη μέλη της ΕΕ ή υποψήφιες χώρες), καθώς και για εκπαιδευόμενους που διαμένουν στην Ελλάδα και πρέπει να μετακινηθούν στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

-750,50 ευρώ το μήνα για εκπαιδευόμενους που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21/05

Πηγή:eurodesk.eu

Φωτογραφία:unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.