Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στις διάφορες του Μονάδες, με έδρα τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

 

Η πρακτική άσκηση στοχεύει κυρίως:

-στο να παράσχει επαγγελματική εμπειρία σε βασικούς τομείς της εργασίας του Ινστιτούτου.

-στην επέκταση και εφαρμογή γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια σπουδών ή της επαγγελματικής ζωής.

-στην παροχή πρακτικών γνώσεων σχετικά με τους οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ·

-στο να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει:

-να είναι απόφοιτοι σε τομείς όπως διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά, δίκαιο, διαχείριση ανθρώπινων πόρων ή παρόμοια πεδία

-να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ (ορισμένες θέσεις είναι επίσης ανοικτές σε αιτούντες από προενταξιακές χώρες της ΕΕ και χώρες της ΕΖΕΣ, αυτό διευκρινίζεται στην ανακοίνωση κενής θέσης)

-να έχουν επάρκεια στα Αγγλικά (η γλώσσα εργασίας του Ινστιτούτου).

 

Συνθήκες πρακτικής άσκησης:

-η πρακτική άσκηση διαρκεί έως και έξι μήνες ·

-οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν μηνιαία επιχορήγηση που ισοδυναμεί με 880 ευρώ και αποζημίωση ταξιδιού.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/06/2020

 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

 

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.