Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)

Τετάρτη, 2 Οκτώβριος, 2019 | NEAΘέσεις Πρακτικής Άσκησης

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προσφέρει πρακτική άσκηση ετησίως σε τομείς που ενδιαφέρουν το έργο του.

Η περίοδος πρακτικής άσκησης χορηγείται για μέγιστο διάστημα 3, 4 ή 5 μηνών. Η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

– να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– είτε διαθέτουν αναγνωρισμένο δίπλωμα πανεπιστημιακού επιπέδου που παρέχει πρόσβαση στην ομάδα καθηκόντων AD, όπως ορίζεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή

– να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε τομέα που ενδιαφέρει το ΕΕΣ ·

– να μην έχουν ήδη επωφεληθεί από πρακτική άσκηση σε οποιοδήποτε όργανο ή οργανισμό της ΕΕ ·

– να έχουν πλήρη γνώση μιας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιητικής γνώσης τουλάχιστον μίας άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου 2019

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.