Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 2021

photo by Markus Spiske Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει κάθε χρόνο τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το έργο του. Αναλόγως των διαθέσιμων πιστώσεων, η πρακτική άσκηση μπορεί να είναι αμειβόμενη (1350 ευρώ μηνιαίως) ή μη.

-από 1 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους, – από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους και
-από 1 Οκτωβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους έως 28 (29) Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Κατά τις ανωτέρω τρεις περιόδους, η πρακτική άσκηση μπορεί να διαρκέσει από τρεις έως πέντε μήνες και για την επόμενη περίοδο (Οκτώβριο-Φεβρουάριο) οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως τις 30/6/2021.

Πληροφορίες και υποβολή αίτησης:

https://www.eca.europa.eu/el/…

Πηγή: eca.europa.eu

Φωτογραφία: Markus Spiske 

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.