Πρακτική Άσκηση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Photo by Tingey Injury Law Firm on UnsplashΤο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει κάθε χρόνο έναν αριθμό αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης διάρκειας πέντε μηνών στα γραφεία των μελών του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις υπηρεσίες του Δικαστηρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Νομικής Μετάφρασης, στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στη Διεύθυνση Επικοινωνίας, στη Διεύθυνση Πρωτοκόλλου και Επισκέψεων, στον Νομικό Σύμβουλο επί διοικητικών υποθέσεων, στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου και στη Διεύθυνση Διερμηνείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στις νομικές ή πολιτικές επιστήμες (με ειδίκευση στο δίκαιο), ενώ η πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, η οποία είναι διάρκειας έξι έως δώδεκα εβδομάδων,

απευθύνεται πρωτίστως σε νέους πτυχιούχους διερμηνείς συνεδριάσεων, των οποίων οι γλωσσικές γνώσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη Διεύθυνση Διερμηνείας. Είναι επιθυμητή η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από την 1η Ιουλίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου, με δυνατότητα πρακτικής άσκησης από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Η σχετική αμοιβή είναι 1.177€ καθαρά μηνιαίως, ενώ παρέχεται και δυνατότητα κάλυψης των εξόδων του ταξιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

 

Πηγήcuria.europa.eu

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.