Πρακτική άσκηση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2022

Τετάρτη, 30 Μάρτιος, 2022 | NEAΘέσεις Πρακτικής Άσκησης

Κάθε χρόνο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσφέρει περιορισμένο αριθμό αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης μέγιστης διάρκειας πέντε μηνών. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται γενικά στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στην Υπηρεσία Τύπου και Πληροφοριών, στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης ή στη Διεύθυνση Διερμηνείας.

Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται :

-Να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ·
-Να έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης (το δίκαιο θα πρέπει να είναι κυρίαρχο) ή, για πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, δίπλωμα διερμηνείας συνεδρίων, συμπληρωμένο εάν χρειάζεται με μεταπτυχιακό δίπλωμα ή ισοδύναμη επαγγελματική πείρα·
-Να έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και καλή γνώση μιας δεύτερης. Ωστόσο, συνιστάται η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Υπάρχουν δύο περίοδοι πρακτικής άσκησης:
– από 1 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου (οι αιτήσεις υποβάλλονται μεταξύ 1ης Ιουλίου και 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους),
– από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης στις αίθουσες των μελών και από την 1η Οκτωβρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης στα διοικητικά τμήματα (οι αιτήσεις υποβάλλονται μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 15ης Απριλίου κάθε έτους).

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή και Φωτογραφία: programmes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.