Πρακτική άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κάθε χρόνο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει περιορισμένο αριθμό αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης μέγιστης διάρκειας πέντε μηνών. Οι πρακτικές ασκήσεις πραγματοποιούνται γενικά στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στην Υπηρεσία Τύπου και Πληροφοριών, στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης ή στη Διεύθυνση Διερμηνείας.

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει:

-να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ

-να έχουν πτυχίο πτυχίου στη Νομική ή στις Πολιτικές Επιστήμες (το δίκαιο θα πρέπει να είναι κυρίαρχο) ή, για πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, δίπλωμα διερμηνείας συνεδρίων, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ή ισοδύναμη επαγγελματική πείρα

-να έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. Ωστόσο, η καλή γνώση των γαλλικών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Η καταβληθείσα επιχορήγηση ανέρχεται σε 1 177,00 ευρώ καθαρά ανά μήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/09/2019

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

 

Πηγή: programmes.eurodesk.eu/internships

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.