Πρακτική άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021

Κάθε χρόνο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσφέρει περιορισμένο αριθμό πρακτικών άσκησης με μέγιστη διάρκεια πέντε μηνών. Η πρακτική άσκηση αναλαμβάνεται στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στην Υπηρεσία Τύπου και Πληροφοριών, στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης ή στη Διεύθυνση Διερμηνείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

-πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ

-κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στις νομικές ή πολιτικές επιστήμες (με ειδίκευση στο δίκαιο) ή για την πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, τίτλων διερμηνείας συνεδριάσεων.

Μηνιαίο Επίδομα: 1.177,00€

Μια συνεισφορά ύψους 150 ευρώ για τα έξοδα ταξιδιού πραγματοποιείται επίσης στους καταβαλλόμενους εκπαιδευόμενους των οποίων ο τόπος διαμονής βρίσκεται 200χλμ. ή και περισσότερο από την έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:15/09/2021

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Πηγή:eurodesk.eu

Φωτογραφία:Unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.