Πρακτική άσκηση στην Παγκόσμια Τράπεζα

Η Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρει πρακτική άσκηση σε νέους που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες για σπουδές και εργασία που προσφέρουν πρακτική εμπειρία.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Τράπεζας προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους καθώς και την εμπειρία εργασίας σε διεθνές περιβάλλον.

Οι αμειβόμενες πρακτικές είναι διαθέσιμες για χειμερινά και καλοκαιρινά προγράμματα. Είναι ανοικτές σε φοιτητές που είναι υπήκοοι των χωρών μελών της Τράπεζας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι προπτυχιακού διπλώματος και να είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πλήρους παρακολούθησης (που επιδιώκει να αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα με σχέδια να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο με πλήρη απασχόληση).

Το πρόγραμμα αυτό αναζητά υποψηφίους από τους ακόλουθους τομείς: οικονομία, χρηματοδότηση, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (δημόσια υγεία, εκπαίδευση, διατροφή, πληθυσμός), κοινωνικές επιστήμες (ανθρωπολογία, κοινωνιολογία), γεωργία, περιβάλλον, ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Απαιτείται ευχέρεια στα αγγλικά.

Η Τράπεζα καταβάλλει ένα ωριαίο μισθό σε όλους τους ασκούμενους και, κατά περίπτωση, παρέχει αποζημίωση για τα έξοδα ταξιδιού. Οι εκπαιδευόμενοι είναι υπεύθυνοι για τα δικά τους καταλύματα. Οι περισσότερες θέσεις βρίσκονται στην Ουάσιγκτον, με ελάχιστη διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων.

 

Προθεσμίες:

Καλοκαίρι (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) – Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το καλοκαιρινό πρόγραμμα είναι 1 Δεκεμβρίου – 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Χειμώνας (Δεκέμβριος-Μάρτιος) – Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το χειμώνα είναι 1 – 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

 

Για να κάνετε αίτηση, πατήστε εδώ.

 

Πηγή:  programmes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.