Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2021

photo by Mika BaumeisterΗ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε φοιτητές οικονομικών, χρηματοοικονομικών στατιστικών, διοίκησης επιχειρήσεων, ανθρώπινων πόρων, μετάφραση κ.α. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πολύ σπανιότερα, τέτοιες ευκαιρίες μπορεί να απευθύνονται σε φοιτητές που βρίσκονται σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών.

Τέτοιες πρωτοβουλίες προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να απασχοληθούν, να κάνουν πρακτική και να αποκτήσουν εμπειρία στους τομείς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και να συνεισφέρουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, στην αποστολή του ιδρύματος. Η πρακτική διαρκεί από τρείς έως δώδεκα μήνες. Οι ασκούμενοι λαμβάνουν ένα χρηματικό βοήθημα κάθε μήνα ανάλογα με τα καθήκοντα και τα προσόντα τους.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσιεύει τις ευκαιρίες στην ιστοσελίδα της.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά που επισυνάπτεται στην δημοσίευση πρακτικής άσκησης του κάθε τμήματος.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

Φωτογραφία: Mika Baumeister

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.