Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2021

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε φοιτητές οικονομικών, χρηματοοικονομικών στατιστικών, διοίκησης επιχειρήσεων, νομικής, ανθρώπινου δυναμικού, μετάφρασης κ.λπ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές. Πολύ σπάνια, τέτοιες ευκαιρίες προσφέρονται επίσης στους προπτυχιακούς φοιτητές.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της ΕΚΤ σας δίνει  την ευκαιρία να εφαρμόσετε στην πράξη τις γνώσεις που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας,  να αποκτήσετε μια εικόνα των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών της ΕΚΤ αλλά και να συνεισφέρετε άμεσα ή έμμεσα στην αποστολή της.

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης προσφέρονται για περίοδο τριών έως δώδεκα μηνών. Το εύρος εργασιών ξεκινά από την έρευνα και την προετοιμασία των σχεδίων εκθέσεων μέχρι την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων και τη συμμετοχή σε ad hoc μελέτες κ.λπ.
Οι ασκούμενοι λαμβάνουν επιχορήγηση ανά μήνα, ανάλογα με τα καθήκοντα και τα προσόντα τους.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

-να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να μιλάνε άπταιστα αγγλικά και μία άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ

-να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπό ένταξη χώρας

-να  έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο σπουδών (πτυχίο πανεπιστημίου)

-να έχουν επαγγελματική εμπειρία 12 μηνών κατ ‘ανώτατο όριο

-να έχουν υπάρξει εκπαιδευόμενοι για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες

– να μην είναι ασκούμενοι της ΕΚΤ ούτε να εργάζονται στην ΕΚΤ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17/05

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πηγή:eurodesk.eu

Photo by:Maryna Yazbeck οn Unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.