Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2020!

tabrez-syed-PDnv0eG5yOA-unsplashΗ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε φοιτητές οικονομικών, χρηματοοικονομικών στατιστικών, διοίκησης επιχειρήσεων, νομικής, ανθρώπινου δυναμικού, μετάφρασης κ.λ.π. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές. Πολύ σπάνια, τέτοιες ευκαιρίες προσφέρονται επίσης στους προπτυχιακούς φοιτητές. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης διαρκεί από τρεις έως δώδεκα μήνες. Οι ασκούμενοι λαμβάνουν κάθε μήνα επιχορήγηση ανάλογα με τα καθήκοντα και τα προσόντα τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει :

-να είναι τουλάχιστον 18 ετών  και να μιλάνε άπταιστα αγγλικά και μία άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ

-να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ

– να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα πτυχίο πρώτου κύκλου (πτυχίο πανεπιστημίου)

-να έχουν επαγγελματική εμπειρία 12 μηνών κατ ‘ανώτατο όριο

-να έχουν υπάρξει εκπαιδευόμενοι για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες

-να μην είναι ασκούμενοι της ΕΚΤ ούτε να εργάζονται στην ΕΚΤ

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: 10/12/2020

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πηγή:eurodesk.eu

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.