Πρακτική άσκηση στην EUROPOL

Κάθε χρόνο η Europol, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία για την Επιβολή του Νόμου, προσφέρει μια σειρά από πρακτικής άσκησης με στόχο να παρέχει στα άτομα την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τις δραστηριότητες του οργανισμού και να εφαρμόσουν τη μάθηση και τις δεξιότητές τους στην πράξη, συμβάλλοντας στην αποστολή της Europol.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με την Europol στοχεύει:
– να παρέχει στους ασκούμενους μια μοναδική και από πρώτο χέρι εμπειρία από τη λειτουργία της Europol ειδικότερα και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Αποσκοπεί στην κατανόηση των στόχων και των στόχων των διαδικασιών και πολιτικών της Ευρωπόλ.
– να δοθεί η δυνατότητα στους ασκούμενους να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και γνώσεις σχετικά με την καθημερινή εργασία των τμημάτων και των υπηρεσιών της Europol. να παρέχει την ευκαιρία να εργαστεί σε ένα πολυπολιτισμικό, πολυγλωσσικό και πολυεθνικό περιβάλλον συμβάλλοντας στην ανάπτυξη αμοιβαίας κατανόησης, εμπιστοσύνης και ανεκτικότητας·
– προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο πνεύμα της νέας διακυβέρνησης και μέσω της ενεργού συμμετοχής για τη δημιουργία ευαισθητοποίησης για την πραγματική ευρωπαϊκή ιθαγένεια·
– παροχή της ευκαιρίας στους ασκούμενους να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών και της εκπαίδευσής τους και ιδίως τους ειδικούς τομείς αρμοδιότητάς τους.
– Εισάγετε αυτούς τους ασκούμενους στον επαγγελματικό κόσμο και τους περιορισμούς, τα καθήκοντα και τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτόν.

Διάρκεια
Η πρακτική άσκηση διαρκεί τρεις ή έξι μήνες (40 ώρες την εβδομάδα), ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου πρακτικής άσκησης.

Τοποθεσία
Οι ασκούμενοι εργάζονται στα κεντρικά γραφεία της Europol στη Χάγη της Ολλανδίας.

Επίδομα
Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαία επιχορήγηση συντήρησης, 864 EUR.
Οι ασκούμενοι που λαμβάνουν την επιδότηση και των οποίων ο τόπος επιλογής απέχει περισσότερο από 50 χλμ. από τη Χάγη δικαιούνται την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου που πραγματοποιήθηκαν κατά την έναρξη και το τέλος της πρακτικής άσκησης.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι
– να είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
– έχουν συμπληρώσει την ενηλικίωση στη χώρα καταγωγής τους·
– έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες ή συνεχιζόμενες πανεπιστημιακές σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση σχετικές με τα καθήκοντα της Ευρωπόλ. Γίνονται αποδεκτά μόνο διπλώματα που εκδίδονται από αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και διπλώματα που αναγνωρίζονται ως ισότιμα ​​από τους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών της ΕΕ·
– να έχει πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι η αγγλική, η γλώσσα εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπόλ·
– να προσκομίσετε ένα πρόσφατο Πιστοποιητικό Καλής Συμπεριφοράς πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης·

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψήφιους που για περισσότερο από έξι εβδομάδες:
– έχουν ήδη επωφεληθεί ή επωφεληθεί από οποιοδήποτε είδος πρακτικής άσκησης (επίσημη ή άτυπη, αμειβόμενη ή μη) σε ευρωπαϊκό όργανο, οργανισμό ή οργανισμό, ή
– που είχαν ή έχουν οποιοδήποτε είδος απασχόλησης σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, οργανισμό ή οργανισμό.

Πώς να συμμετέχετε:
Οι θέσεις πρακτικής άσκησης δημοσιεύονται στον ιστότοπο της EUROPOL, στον οποίο οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

Πηγή και Φωτογραφίαprogrammes.eurodesk.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.