Πρακτική άσκηση στην ΕΟΚΕ

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που δίνει στους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους της Ευρώπης (π.χ. εργοδότες, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκπροσώπους μικρών επιχειρήσεων, ενώσεις αγροτών, καταναλωτές κ.λπ.) την ευκαιρία να εκδώσουν την επίσημη γνώμη τους για την Ε.Ε. πολιτικές.

Δύο φορές το χρόνο η ΕΟΚΕ διοργανώνει περιόδους ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης μεγάλης (πέντε μήνες) και μικρής διάρκειας (ένας έως τρεις μήνες).

Οι κύριοι στόχοι της ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης είναι:

-να συνάπτει και να εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια των σπουδών ή της εργασίας του.
-να παρέχει στον εκπαιδευόμενο πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων της ΕΟΚΕ·
-να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εμπειρία μέσω των επαφών που δημιουργούνται στην καθημερινή εργασία.

Οι διάφοροι τύποι πρακτικής άσκησης που προσφέρει η ΕΟΚΕ είναι:

-Μεγάλης διάρκειας πρακτική άσκηση:
Οι υποψήφιοι να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση μιας γλώσσας της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μιας άλλης γλώσσας της ΕΕ, μία εκ των οποίων πρέπει να είναι η αγγλική ή η γαλλική. Οι υποψήφιοι από τρίτα κράτη πρέπει να έχουν μόνο άριστη γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας.
Η μεγάλη διάρκεια πρακτικής άσκησης διαρκεί πέντε μήνες και διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο: από 16 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουλίου (εαρινή περίοδος) και από 16 Σεπτεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου (φθινοπωρινή περίοδος).

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν μηνιαία επιχορήγηση 1.220,78 EUR.

– Μικρής διάρκειας πρακτική άσκηση:
Οι υποψήφιοι να είναι φοιτητές πανεπιστημίου που πραγματοποιούν ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση ενός έως τριών μηνών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για την ολοκλήρωση του πανεπιστημιακού τους πτυχίου ή πρόσφατους πτυχιούχους.
Οι υποψήφιοι έχουν πλήρη γνώση μιας γλώσσας της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μιας άλλης γλώσσας της ΕΕ, μία από τις οποίες πρέπει να είναι η αγγλική ή η γαλλική. Οι υποψήφιοι από τρίτα κράτη πρέπει να έχουν μόνο άριστη γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας.
Οι βραχυπρόθεσμες, μη αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.

Περίοδοι αιτήσεων:
– 1 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου (Εαρινή πρακτική άσκηση Φεβρουάριος-Ιούλιος)
– 3 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου (Φθινοπωρινή πρακτική άσκηση Σεπ-Φεβρουάριος)

Έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε εδώ.

 

Πηγή και Φωτογραφίαprogrammes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.