Πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κλείνουν την 1 Απριλίου οι αιτήσεις για την πρακτική άσκηση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε χρόνο ανοίγουν περίπου 100 θέσεις αμειβόμενης και 20 θέσεις μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης.

Τι σας προσφέρει η πρακτική άσκηση;

Η πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) σάς προσφέρει τη δυνατότητα:

– να αποκτήσετε άμεση προσωπική εμπειρία του έργου που επιτελεί η ΓΓΣ

– να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας για την ΕΕ και να γνωρίσετε καλύτερα τις διαδικασίες και τις πολιτικές των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

– να συνεισφέρετε στην καθημερινή λειτουργία του Συμβουλίου

– να εργαστείτε σε ένα πολυπολιτισμικό, πολυγλωσσικό και πολυεθνικό περιβάλλον

– να μοιραστείτε τις φρέσκες ιδέες σας και τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει σπουδάζοντας

Είδη πρακτικής άσκησης:

Επιλέξτε πρώτα το είδος της πρακτικής άσκησης που σας ενδιαφέρει:

 Αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Υποχρεωτική μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση για φοιτητές εθνικών σχολών δημόσιας διοίκησης

Τι περιλαμβάνει η πρακτική άσκηση;

Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι καθημερινές εργασίες σας θα αντιστοιχούν γενικά στα καθήκοντα που εκτελούν οι διοικητικοί υπάλληλοι στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, όπως:

– προετοιμασία συνεδριάσεων και σύνταξη πρακτικών

– παρακολούθηση συνεδριάσεων των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου και της ΕΜΑ (Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών στην ΕΕ)

– έρευνα για συγκεκριμένα έργα

– μετάφραση εγγράφων

– συγκέντρωση εγγράφων τεκμηρίωσης, σύνταξη εκθέσεων

Οι ασκούμενοι θα προσκληθούν επίσης να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει επισκέψεις και διασκέψεις σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Ιθαγένεια

Δεκτοί για πρακτική άσκηση στη ΓΓΣ μπορούν να γίνουν:

– πολίτες της ΕΕ

– πολίτες των υποψήφιων προς ένταξη χωρών οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην ΕΕ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ιθαγένειας, κατά τη στιγμή της επιλογής. Συνεπώς, οι υπήκοοι του ΗΒ εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι και μπορούν να επιλεγούν για τη περίοδο πρακτικής που αρχίζει την 1 Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2020 εάν, κατά τη στιγμή της επιλογής (Απρίλιος 2019), το ΗΒ είναι κράτος μέλος της ΕΕ.

Γλώσσες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δύο επίσημων γλωσσών της ΕΕ. Δεδομένου ότι η αγγλική και η γαλλική χρησιμοποιούνται εκτενώς για την εσωτερική επικοινωνία εντός της ΓΓΣ, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν καλά και να μπορούν να επικοινωνούν σε μία από τις γλώσσες αυτές.

Ειδίκευση

Επί του παρόντος, οι περισσότερες αιτήσεις προέρχονται από υποψηφίους που έχουν σπουδάσει δίκαιο, πολιτικές επιστήμες, διεθνείς σχέσεις, ευρωπαϊκές σπουδές και οικονομικά.

Η ΓΓΣ αναζητά επίσης ασκούμενους με ειδίκευση σε άλλους τομείς, όπως:

μετάφραση, ανθρώπινοι πόροι, επικοινωνία, εκπαίδευση, πληροφορική, γραφιστική, πολυμέσα, αγροτική τεχνολογία, βιοχημική μηχανική, υγεία και ασφάλεια των τροφίμων, διαχείριση της ενέργειας, περιβάλλον, αεροδιαστημική μηχανική.

Ποιος δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψηφίους που έχουν ήδη κάνει πρακτική άσκηση οποιουδήποτε τύπου(αμειβόμενη ή μη) ή έχουν απασχοληθεί για περισσότερες από 6 εβδομάδες σε θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της ΕΕ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Ασκουμένων

τηλεφωνικά: +32 22813677,

να δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις,

ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πηγή: consilium.europa.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.