Πρακτική Άσκηση σε Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Photo by Clay BanksΟι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης έχουν ουσιαστικά καθιερωθεί προς όφελος των φοιτητών και των νέων πτυχιούχων. Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο δεν προσβλέπει στην ανάπτυξη εργασιακής σχέσης ή οποιασδήποτε συμβατικής με την Αντιπροσωπεία.

Με βάση την απόφαση  ADMIN(2017)28 στις 22.12.2017 αναφορικά με τους Κανόνες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση σε Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Απόφασης ADMIN(2019)30 COR που διενεργήθηκε από 1- 12.12.2019 η πρακτική άσκηση προσφέρεται υπό τέσσερις διαφορετικούς πυλώνες:

-Χρηματοδοτούμενη πρακτική άσκηση για νέους πτυχιούχους με μικρότερη του ενός έτους επαγγελματική εμπειρία.

-Μη χρηματοδοτούμενη υποχρεωτική πρακτική άσκηση για φοιτητές, οι οποίοι ήδη διαμένουν και σπουδάζουν στην χώρα υποδοχής.

-Πρακτική Άσκηση για φοιτητές προερχόμενοι από Σχολές Δημόσιας Διοίκησης των Κρατών- Μελών.

-Πρακτική Άσκηση σε ασκούμενους δημοσίους υπαλλήλους στην διοίκηση των Κρατών- Μελών στο πλαίσιο της υποχρεωτικής επαγγελματικής τους κατάρτισης.

Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση;

Εθνικότητα

Ανάλογα με τον συγκεκριμένο πυλώνα, οι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανοιχτές σε:

-πολίτες των Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-πολίτες από υποψήφιες χώρες, οι οποίες έχουν συνάψει προενταξιακές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση

-πολίτες της χώρας υποδοχής

Πτυχίο

-Για την χρηματοδοτούμενη πρακτική άσκηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο ή αντίστοιχο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης σε τουλάχιστον προπτυχιακό επίπεδο

-Για την μη χρηματοδοτούμενη υποχρεωτική πρακτική άσκηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι στο 3ο, 4ο ή 5ο ακαδημαϊκό έτος σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή οποιοδήποτε άλλο ανώτατης εκπαίδευσης.

Γλώσσες

Με σκοπό ο ασκούμενος να επωφεληθεί πλήρως από την πρακτική άσκηση και να είναι σε θέση να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις και να αποδώσει επαρκώς, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να μιλούν τη γλώσσα εργασίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Προηγούμενη Εμπειρία σε θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Να σημειωθεί ότι αιτήσεις υποψηφίων δεν θα γίνονται δεκτές, οι οποίοι έχουν ήδη επωφεληθεί από οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης (αμειβόμενη ή μη αμειβόμενη) ή απασχολήθηκαν για περισσότερο από 6 εβδομάδες εντός θεσμικού οργάνου, οργανισμού ή γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσθετες απαιτήσεις

Κατά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι Αντιπροσωπείες μπορούν να προσθέσουν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με την προσφερόμενη θέση.

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε επίπεδο αντιπροσωπειών.

Για να δείτε τις ανοιχτές θέσεις πρακτικής άσκησης και τις προθεσμίες, πατήστε εδώ.

Πηγή: Eurodeskeeas.europa.eu

Φωτογραφία:  Clay Banks

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.