Πρακτική άσκηση Schuman στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!!

Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος, 2019 | NEAΘέσεις Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική άσκηση Schuman στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία, προκειμένου να συμβάλει στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων πολιτών και στην κατανόηση της λειτουργίας του οργάνου. Αυτές οι περιόδους πρακτικής άσκησης διαρκούν πέντε μήνες.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει:

-να είναι ηλικίας 18+.

-να κατέχουν πτυχίο (-α) πανεπιστημιακού επιπέδου ·

-να έχουν πολύ καλή γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και καλή γνώση μιας άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ ·

-να προσκομίσουν αποδεκτό ποινικό μητρώο ·

-να μην εργάστηκαν για περισσότερους από δύο διαδοχικούς μήνες εντός ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ ·

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Νοεμβρίου 2019

 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

 

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.