Πρακτική άσκηση και εργασία για το καλοκαίρι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσφέρει θέσεις εργασίας σε φοιτητές και πρακτική άσκηση σε πτυχιούχους πανεπιστημίων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το χρηματοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποστολή της είναι να συμβάλει στην ολοκλήρωση, την ισόρροπη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών μελών.

Θέσεις πρακτικής Άσκησης:

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

-Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και των υποψήφιων χωρών οι οποίες άρχισαν διαπραγματεύσεις ένταξης (επί του παρόντος: Τουρκία, Σερβία και Μαυροβούνιο).

-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώση μιας από τις γλώσσες εργασίας της Τράπεζας – Γαλλικά / Αγγλικά.

-Προτεραιότητα θα δοθεί στους υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει ή έχουν ξεκινήσει μαθήματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή τομέα σχετικό με τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ ως χρηματοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να λάβουν αποζημίωση. Ο διευθυντής ανθρώπινων πόρων θα καθορίσει το ποσό.

 

Θέσεις εργασίας για φοιτητές:

Η ΕΤΕπ προσφέρει ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων εργασίας για φοιτητές τους καλοκαιρινούς μήνες κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου, παρέχοντας την ευκαιρία να αποκτήσουν έκθεση στην επαγγελματική ζωή και να κερδίσουν χρήματα.

Τα καθήκοντα τους περιλαμβάνουν παροχή γενικής βοήθειας σε βασικές διοικητικές εργασίες. Για να εξασφαλιστεί η ισότητα, οι υποψήφιοι επιλέγονται με κλήρωση.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

-οι φοιτητές πρέπει να είναι από 18 έως 25 ετών.

-οι φοιτητές πρέπει να σπουδάζουν σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.

-οι φοιτητές πρέπει να ζουν τοπικά στο Λουξεμβούργο ή στις γύρω περιοχές ή να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν στέγη με δικά τους έξοδα.

-οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση αγγλικών ή / και γαλλικών.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Ιανουαρίου 2020

Για περισσότερε πληροφορίες, πατήστε εδώ.

 

Πηγή: eurodesk.eu/internships

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                       
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.