Πλαστικά μιας χρήσεως και αλιευτικός εξοπλισμός : Μειώνοντας τα θαλάσσια απορρίμματα

Τετάρτη, 3 Ιούλιος, 2019 | NEAΕκδόσειςΟικονομίαΠολιτικές της ΕΕ

Η πλειοψηφία του πλαστικού στου ωκεανούς μας προέρχεται από χερσαίες πηγές. Στις Ευρωπαϊκές παραλίες, το πλαστικό αποτελεί 80-85% των θαλάσσιων απορριμμάτων και θεωρείται μείζων απειλή για την θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα. Τα θαλάσσια απορρίμματα επιβαρύνουν την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ποσό που εκτιμάται από τα €259 εκατομμύρια στα €695 εκατομμύρια τον χρόνο.  Τον Μάιο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νομοθεσία με σκοπό την προσπάθεια αντιμετώπισης των θαλάσσιων απορριμμάτων που προκαλούνται από την χρήση του πλαστικού. Η πρόταση θα εισήγαγε μια σειρά μέτρων που αφορά τα 10 συνηθέστερα πλαστικά μιας χρήσης που βρίσκονται στις Ευρωπαϊκές παραλίες, όπως και τον αλιευτικό εξοπλισμό , με σκοπό την μείωση του αποτυπώματος τους στο περιβάλλον, ενισχύοντας παράλληλα μία λειτουργική εσωτερική αγορά. Μετά την πραγματοποίηση αυτής της νομοθετικής διαδικασίας , η τελική πράξη υπογράφτηκε από τους προέδρους και συν-νομοθέτες  (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 5 Ιουνίου 2019 και εκδόθηκε στο Περιοδικό της Ευρωπαϊκή Ένωσης (Journal of the European Union) στις 12 Ιουνίου 2019. Τα κράτη μέλη έχουν δύο χρόνια (π.χ. μέχρι τις 3 Ιουλίου 2021) για να μεταφέρουν την νέα οδηγία στο εθνικό δίκαιο.

 

Για να διαβάσετε την πλήρη δημοσίευση στα αγγλικά πατήστε εδώ.

 

Πηγή : europa.eu

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.