Πιστοποίηση EMAS

Δευτέρα, 19 Ιούνιος, 2017 | Τα νέα του δικτύου μας

Οι καταναλωτές σήμερα θέλουν να γνωρίζουν τις επιπτώσεις που έχουν οι αγορές τους στο περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, η επιχείρησή σας αποκτά προστιθέμενη αξία αν έχει οικολογικό προφίλ, το οποίο μπορεί να πιστοποιήσει στο πλαίσιο του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) της ΕΕ.

Το EMAS μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας:

–  να μειώσει τις δαπάνες που σχετίζονται με τη διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων

–  να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους και ενδεχομένως να εξοικονομήσει χρήματα (έχετε π.χ. 20% έκπτωση αν υποβάλετε αίτηση για το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα)

–  να συμμορφωθεί με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις

–  να απαλλαγεί από υποχρεώσεις που προβλέπουν οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις (π.χ. εκθέσεις και επιθεωρήσεις)

–  να βελτιώσει τις σχέσεις της με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς εταίρους της

–  να επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η διαφανής και ανεξάρτητη διαδικασία πιστοποίησης που εφαρμόζει το σύστημα EMAS εγγυάται την αξιοπιστία του συστήματος. Μόνον οι καταχωρισμένοι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν τον αποκλειστικό λογότυπο EMAS. Δείτε τι μπορεί να κάνει το EMAS για την επιχείρησή σας.

Για να λάβετε πιστοποίηση EMAS , πρέπει:

–  να διενεργήσετε περιβαλλοντική ανάλυση

–  να υιοθετήσετε περιβαλλοντική πολιτική

–  να καθιερώσετε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

–  να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή του προσωπικού και των εξωτερικών εταίρων

–  να συντάξετε περιβαλλοντική δήλωση.

Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επικαιροποιούν τις περιβαλλοντικές δηλώσεις και τους ελέγχους με μικρότερη συχνότητα, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήμα.

EMAS – Γωνιά των ΜΜΕ

Οι μεγάλες επιχειρήσεις πληρώνουν από 0 έως 1.500 ευρώ για την καταχώρισή τους στο EMAS. Για τις μικρές επιχειρήσεις, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ προβλέπουν χαμηλότερα τέλη καταχώρισης.

Βρείτε τις εθνικές αρχές που εγγράφουν οργανισμούς EMAS ανά χώρα εδώ

Πηγή: europa.eu

             



Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.