Περιφερειακές ανισότητες στην ΕΕ

Τετάρτη, 17 Ιούλιος, 2019 | NEAΕκδόσειςΚοινωνίαΠολιτικές της ΕΕ

Το ζήτημα της ανισότητας έχει αποκτήσει αυξανόμενη σημασία στο δημόσιο και πολιτικό πρόγραμμα μετά την οικονομική κρίση και στο πλαίσιο των πολιτικών κινημάτων που εκπροσωπούν τα «μέρη που έχουν μείνει πίσω». Η ανισότητα μπορεί να σχετίζεται με το εισόδημα και τον πλούτο, αλλά και με διάφορες πτυχές όπως η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση και οι υποδομές. Το πλαίσιο των περιφερειακών ανισοτήτων μπορεί επίσης να αναφέρεται και σε διαφορετικά επίπεδα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Τα κοινά μέτρα ανισότητας έδειξαν ότι, ενώ οι περιφερειακές ανισότητες μειώνονται όταν εξετάζεται η ΕΕ ως σύνολο, αυξάνονται όμως σε ορισμένες χώρες. Στην περιοχή της Νότιας Ευρώπης υπάρχουν ορισμένες περιοχές με έντονη ανάπτυξη, αλλά και πολλές περιοχές χαμηλού εισοδήματος στην Ανατολική Ευρώπη. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει ορισμένες «εσωτερικές περιφέρειες», οι οποίες είναι συνήθως τοποθετημένες σε μεταβιομηχανικές ή αγροτικές περιοχές και χαρακτηρίζονται συχνά από υψηλά επίπεδα ανεργίας, κακή υποδομή, έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και με δύσκολη πρόσβαση.

Η ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων είναι ο κύριος στόχος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Ως πολιτική για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων, η πολιτική αυτή παρέχει ευρύ φάσμα στήριξης για επιχειρήσεις και δραστηριότητες σε τομείς όπως η έρευνα, το περιβάλλον, οι μεταφορές, η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη, η εκπαίδευση και η δημιουργία εργασιακών ικανοτήτων. Η στήριξη αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων πολλών υποβαθμισμένων περιφερειών, βοηθώντας τους να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να διατηρήσουν και να προσελκύσουν άτομα, να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να αναπτύξουν περιφερειακά συστήματα καινοτομίας. Μαζί με τα πλαίσια οικονομικής διακυβέρνησης και τη στήριξη της ΕΕ για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η πολιτική συνοχής της ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση των ανισοτήτων, με ολοκληρωμένο και πολυδιάστατο τρόπο. Ενώ παραδοσιακά, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της περιφερειακής σύγκλισης, σήμερα διατίθενται διάφοροι νέοι δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου σε θέματα που σχετίζονται με την ανισότητα. Επιπλέον, οι προτάσεις για το πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ μετά το 2020 περιλαμβάνουν νέα πρόσθετα κριτήρια χρηματοδότησης, όπως η ανεργία των νέων, τα επίπεδα εκπαίδευσης, η κλιματική αλλαγή και η υποδοχή και η ένταξη των μεταναστών. Οι αλλαγές αυτές ενδεχομένως υποδεικνύουν μια στροφή προς μια πιο ολοκληρωμένη άποψη της εδαφικής σύγκλισης στην ΕΕ.

 

Για να διαβάσετε την πλήρη δημοσίευση στα αγγλικά πατήστε εδω.

 

Πηγή : europa.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.